Vi tror på starkare krona – vi viktar upp svenska aktier

Svenska kronan brukar gå svagare i tider av oro. Handelskriget har sedan en tid tyngt kronan men nu går den starkare. Helena Haraldsson, omvärldstrateg på Carnegie Private Banking, säger i Omvärldspodden att Svenska aktier är nu mer intressant relativt utländska aktier än tidigare.

 Vad förklarar att krontrenden har vänt?

– Det stämmer att krontrenden har vänt. Vi trodde ju redan före det svenska valet att kronan hade fallit färdigt när väldigt mycket negativt var inprisat. Vårt scenario om en starkare krona har stämt hittills. Främst beror kronvändingen på två faktorer: Att Riksbanken indikerat en räntehöjning i februari 2019 med sannolikt 25bp. Dessutom blev valet ingen mardröm och negativa internationella rubriker uteblev, menar Helena Harladsson.

Handelskrig och tullhot brukar ju dämpa kronan, varför inte nu?

– Vi ser nu ett handelskrig mellan USA och Kina men Europa och Sverige har inte fått några större tullar mot sig ännu. Att kronan inte pressades på grund av tullhoten är ett styrketecken. Men man ska påminna sig om att kronan fortfarande är väldigt svag om man ser till handelsviktade termer. Möjligtvis ger en mildare boprisporo också stöd åt kronan menar Helena Harladsson.

Är en starkare krona positiv för Stockholmsbörsen?

– Framförallt är det andra faktorer som styr den svenska börsen som konjunktur, riskaptit och handelsoro. Men den svaga nivå som kronan faktiskt är på borde ge draghjälp åt verkstadsbolagens vinster men kanske inte påverkar aktiekurserna förrän andra orosmoln försvinner. 

Hittills i år har kronfallet gjort utländska aktier mer attraktiva än svenska. Nu när krontrenden har vänt så blir det lite mer intressant med svenska aktier än tidigare.