Svag säsong framför oss

Börsen går bättre på vintern än på sommaren, visar en uppsjö av studier. Håll utkik efter säljsignaler framöver.

Granskar vi kursutvecklingen på Stockholmsbörsen från den första handelsdagen i maj fram till den sista i oktober under de senaste 14 åren, det vill säga från år 2000, kan vi konstatera att sexmåna­dersintervallet gett en genomsnittlig negativ avkastning på cirka 1,7 pro­cent. Vid åtta tillfällen levererades en vinst och i sex fall en förlust. Med andra ord gick börsen upp i 57 pro­cent av fallen, men den genomsnitt­liga avkastningen var ändå negativ. Tittar vi däremot på utvecklingen under perioden 1 november–30 april har börsen gått upp i 78,6 procent av fallen med en genomsnittlig avkast­ning på nästan 7 procent.

Är detta en tillfällighet? Nej, det är det inte om vi ska tro studier som undersökt ämnet. I Are Monthly Seasonals Real? A Three Century Per­spective skriver författarna att strate­gin Sell in May and go away finns i hela 36 av 37 undersökta länder. Vi­dare visar studien att denna så kallade Halloween-effekt slår en köp-och-behåll-strategi 63,1 procent av de senaste 317 åren.

Förra året presenterades en intres­sant svensk studie, Revisiting the Halloween indicator – Sell in May and walk away av Philip Forsström och Sead D. Kadric, som har tittat på börsutvecklingen i 33 länder un­der nämnda sexmånadersintervall. Studien sträcker sig över en 20-års­period och innehåller både utveck­lade marknader och tillväxtmarkna­der. Slutsats: Alla länder, exklusive Kina och Nya Zeeland, visar en klart bättre avkastning under november-april-perioden.

Nämnda studie visar vidare att det är en monumental skillnad mellan en köp-och-behåll-strategi jämfört med strategin att köpa index under de starka månaderna och korta stats­papper under de svaga månaderna. Ett talande exempel är Japan, där vi vet att börsen har utvecklats extremt svagt sedan början på 90-talet. Men den som bara varit investerad under den starka sexmånadersperioden har ändå mer än fördubblat kapitalet. Imponerande!

Studierna bekräftar alltså det många investerare redan vet, det vill säga att perioden november-maj är den överlägset starkaste perioden att vara investerad på börsen, medan perioden maj-oktober är relativt sett svag.

Nu börjar vi återigen närma oss denna svaga period, samtidigt som börserna noteras på höga nivåer. Än så länge har vi dock inga svagheter i den tekniska analysen på vecko-och månadsbasis som bekräftar den svaga perioden. Men tillståndet kan förändras ganska snabbt och skulle vi få en säljsignal i, eller i närheten av, den svaga sexmånadersperioden är den vanligtvis värd mer än om den inträffar i den starka sexmånadersperioden.