Superstark amerikansk jobbstatistik

I fredags vände en stark sysselsättningssiffra det negativa momentum som den amerikanska statistiken befunnit sig i. De senaste tre månaderna har USA-ekonomin skapat 1 miljon nya arbeten - den starkaste 3-månadersuppgången sedan 1997.

Den amerikanska ekonomin skapade 257 000 nya arbetstillfällen i januari och reviderade upp november och december med cirka 140 000, vilket medför att USA skapat 1 miljon nya arbeten under de tre senaste månaderna! Det är den starkaste 3-månadersuppgången sedan 1997. 

Det medför även att fokus på Fed nu ökar om när en första räntehöjning kan bli aktuell. I dagsläget prisar marknaden in en sannolikhet för en räntehöjning vid junimötet till 50 procent och med 100 procent vid septembermötet – en tydlig framförflyttning av förväntningarna från december som rådde vid årsskiftet. Men kommer Fed signalera detta redan vid mötet i mars genom att ta bort frasen ”patient” i sina ränteutsikter?

Det kommer således att vara stort fokus på den kommande amerikanska statistiken och nu närmast torsdagens detaljhandelssiffra för januari. Denna kommer troligen att vara lite svagare till följd av det låga bensinpriset, men det kan komma upprevideringar av den överlag svaga decembersiffran.