Trygga din portfölj: räntebärande och alternativa investeringar

Vi har ökat upp exponeringen mot räntebärande placeringar, som är det tryggaste ankaret i en portfölj och klarar sig bäst om börserna börjar skaka. Nedan kan du se en film med omvärldsstrateg Helena Haraldsson som ger rekommendationer kring de tryggare delarna av portföljen; räntebärande och alternativa investeringar. Fler portföljtankar och rekommendationer hittar du i vår senaste strategirapport Surra lasten.

Räntebärande investeringar

Räntorna stiger och vi tror att mönstret håller i sig. Risken för ränteuppgång är störst i USA, men centralbanken Federal Reserve (Fed) brukar sätta trenden även för långräntorna i Europa och Sverige. I en global ränteportfölj har vi kort duration och är underviktade statsobligationer. Inom statsobligationer har vi en tydlig övervikt mot svenska statsräntor, medan vi är neutrala till europeiska, och har en undervikt mot amerikanska samt en kraftig undervikt mot japanska statsräntor. När det gäller företagsobligationer innebär dagens väldigt komprimerade räntenivåer att avkastningsmöjligheterna är begränsade. Vi föredrar statsobligationer på tillväxtmarknader.

Rekommendationer utifrån vår strategirapport Surra lasten: I en global ränteportfölj underviktar vi statsobligationer. Vi föredrar tillväxtmarknadsobligationer och amerikanska bolån före företagsobligationer.

Alternativa investeringar

2017 var ett fantastiskt år för aktiemarknaden, då både USA och världsindex (S&P/ACWI) varje enskild månad steg utan avbrott. Hedgefonder gled i allmänhet med upp, då de som kollektiv har ett aktiebeta på cirka 0,3*. Vår ambition med portföljen Alternativa investeringar är att ha cirka hälften så högt beta (marknadsrisk) som hedgefondindex, för att portföljen ska ha bättre möjligheter att hålla emot när aktier faller. Vi har därför en del trendföljande hedgefondstrategier som tjänar pengar på övergripande trender och rörelser i de stora tillgångs slagen, vilka är tänkta att fungera som ”krasch-försäkring” och generera mycket positiv avkastning vid ett större börsfall. Utöver ett lågt beta är vi också mycket angelägna om att portföljen Alternativa investeringar ska vara så väldiversifierad som möjligt – bland annat för att fungera ypperligt både som fristående portfölj och i kombination med våra andra tre grundportföljer.

Rekommendationer utifrån vår strategirapport Surra lasten: Hög grad av diversifiering är en nyckel till framgång. Nu introducerar vi naturkatastrofrisk, som är helt okorrelerad med andra finansiella tillgångsslag.

*Beta anger (i det här fallet) hur mycket hedgefonder stiger/sjunker när aktier stiger/sjunker. Med ett beta på 0,3 stiger hedgefonder med 3 procent när aktier stiger med 10 procent. Beta likställs därför ofta med marknadsrisk.

Se även:

Film 1: Portföljtankar och investeringsklimat

Film 2: Investeringscase 1 – diversifiera med Irma och Maria

Film 3: Investeringsscase 2 – Sydafrika

Film 4: rekommendation – Svenska och utländska aktier

Läs vår senaste strategirapport 

Ej kund – provläs här

Kund – Läs rapporten i Carnegie Online