Rekommendationer: svenska och utländska aktier

Konjunkturläget är ännu ljust, men oro präglar börs och världshandel. Vädret slår om och det blåser upp. Så beskriver vi det ekonomiska läget i vår senaste strategirapport Surra lasten. I den hittar du flera rekommendationer och portföljtankar utifrån rådande klimat. I filmen nedan pratar omvärldsstrateg Helena Haraldsson om rekommendationer kring de delar i portföljen som har något högre risk: svenska och utländska aktier.

Svenska aktier

På den svenska marknaden har vi just nu en större exponering än normalt mot teleoperatörer och hälsovårdssektor. Det är traditionellt mer defensiva sektorer vilket också speglar vår generella rekommendation ”Surra lasten.” Vi tycker även verkstad är spännande. Den rekordlåga valutan kan förmodligen ge ett vinstlyft under hösten. De höga metalpriserna kommer troligtvis innebära att man annonserar mer gruvsatsningar globalt och då måste man köpa utrustning hos de svenska bolagen. Sektorer vi är mer selektiva till är bankaktier och konsumtion där Carnegie analys har flera säljrekommendationer. 

Utländska aktier

Vi minskar undervikten mot USA då vinsterna imponerar, och minskar vår övervikt mot Japan. Vi gillar även småbolag framförallt i USA då de generellt är skyddade mot den globala handelsoron. D.v.s. de har mycket större exponering mot den inhemska marknaden. Dessutom gillar vi robotics, som är ett mycket intressant ämne inom teknologi. I dagsläget har vi inga stora regionala avvikelser från jämförelseindex i vår utländska aktieportfölj. 

Se även:

Film 1: Portföljtankar och investeringsklimat

Film 2: Investeringscase 1 – diversifiera med Irma och Maria

Film 3: Investeringsscase 2 – Sydafrika

Läs vår senaste strategirapport 

Ej kund – provläs här

Kund – Läs rapporten i Carnegie Online