Stora Enso – goda tillväxtmöjligheter och stora värden i skogen

Skogsbolagen har varit börsvinnare sedan i somras. Aktiemarknaden har fokuserat allt mer på bolagens skogstillgångar efter den uppmärksammade affären i juni, då Billerud Korsnäs sålde skogstillgångar för 12 miljarder SEK till pensionsförvaltaren AMF. Skogsbolagen har fått ökad konkurrens av pensionsförvaltare som jagar avkastning i lågräntemiljö och köper skog som alternativ till obligationer. Störst andel skog bland börsbolagen har SCA och Holmen följt av Stora Enso.

Stora Enso skapar nu en ny division (Forest) som kommer redovisas separat från början av 2020, med de nyligen förvärvade och överförda skogstillgångarna (Bergvik Skog Väst) samt skog i Finland, Ryssland och några andra länder. Det bör synliggöra värdet av bolagets skogstillgångar. Med totalt 1,4 miljoner hektar skog  är Stora Enso en av de största privata skogsägarna i Sverige. Stora Enso har ett snittvärde per hektar i Sverige på 2 000 EUR i balansräkningen, att jämföra med 3 700 EUR per hektar i den uppmärksammade transaktionen som nämndes tidigare.

Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och skogsproduktbolag som tillverkar olika typer av papper, konsumentkartong, industriförpackningar och träprodukter. Stora Enso omsätter drygt 10 miljarder EUR och har huvudkontoret i Helsingfors. Bolaget är mitt i ett pågående och intressant strategiskifte, där bolaget ska växa i förpackningssektorn och minska beroendet av den krympande pappersmarknaden. Stora Enso gynnas av stora globala trender som hållbarhet och fokus på miljö. Till exempel att produkter baserade på olja istället kan tillverkas av förnybar skogsråvara.

Skogsbolagen tillhör de cykliska bolagen men vår bedömning är att en konjunkturavmattning inte kommer avspegla sig lika mycket i Stora Enso som i övriga industrin, då förpackningsindustri och hygienprodukter är relativt konjunkturstabila. Pappersmassapriset ser dessutom ut vara nära botten då vi har sett tecken på en stabilisering den senaste tiden. Konsumentlagren är väldigt låga även om producentlagren är höga. På lite längre sikt så är massamarknaden intressant då det har investerats relativt lite i ny kapacitet. Om några år kan det därför vara kapacitetsbrist igen.

Stora Enso har en attraktiv exponering med en hög andel förpackningar och sågade trävaror. Implicit är det också en försiktig värdering av skogstillgångarna. Kortsiktigt kan osäkerheten i resultatutvecklingen fortsätta givet de nuvarande nivåerna på massapriser. Priserna på papper och förpackningar följer normalt massapriserna med viss fördröjning.

Mycket av det är dock redan diskonterat i värderingen. Aktien har trots allt kommit ned väsentligt sedan förra sommaren, då massapriserna toppade. Värderingen är låg och i den lägre delen av värderingsintervallet i ett historiskt 5-års och 10-årsperspektiv, sett till P/E och P/B. Det är omotiverat givet Stora Ensos stora och växande skogsinnehav, nya produkter och den gradvis lägre exponeringen mot papper. Direktavkastningen är drygt 5 procent. Köp Stora Enso.

Stora Enso – goda tillväxtmöjligheter och stora värden i skogen

  • Pågående strategiskifte och investeringar närmar sig skördetid
  • Gynnas av globala trender som hållbarhet och miljöfokus
  • Stora värden i skogstillgångar
  • Goda tillväxtmöjligheter inom träfiberlösningar
  • Kortsiktigt skapar pappersmassapriset osäkerhet och negativt vinstmomentum, men vår bedömning är att det redan är diskonterat i värderingen
  • Pappersmassapriset ser dessutom ut vara nära botten 
  • Vinstutsikterna på medel- och lång sikt är fortsattt goda, och stöds av exponeringen mot nyfiberbaserade material i förpackningskartong, det stora skogsinnehavet och tillväxtinvesteringarna
  • Värderingen är låg och i den lägre delen av värderingsintervallet i ett historiskt 5-års och 10-årsperspektiv, sett till P/E och P/B, vilket är omotiverat

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 22 juli kl. 6:37.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.