Stora kapitalflöden till Europa efter Macron-vinst

Kapitalflödena till europeiska aktiefonder passerar rekordnivåer efter Macrons tydliga presidentvalsseger. Förra veckan ökade inflödet till europeiska aktiefonder med 6 miljarder dollar. 

Det stora inflödet av kapital är naturligtvis ett kvitto på att en politisk riskpunkt har passerats, skriver Carnegies omvärldanalytiker Henrik von Sydow. 

HENRIK VON SYDOW

Investerare har tveklöst tagit emot den nya presidenten med ökad riskaptit och optimism. Under de fem handelsdagarna fram till den 10 maj ökade investeringarna med 6 miljarder dollar i europeiska aktiefonder. Det är de största kapitalflödena till europeiska börser sedan 2000 då konsultfirman EPFR Globala data började mäta investeringsstatistiken.

Det stora inflödet av kapital är naturligtvis ett kvitto på att en politisk riskpunkt har passerats. Tydliga tecken på att tillväxten tar fart i eurozonen och att europeiska bolag visar upp relativt starkt vinsttillväxt driver utvecklingen. Därtill ligger Europa senare i konjunkturcykeln än USA vilket bidrar till att öka aptiten för europeiska aktier. Det sker delvis på bekostnad av amerikanska aktier där statistiken från EPFR pekar på ett utflöde på 2,4 miljarder dollar samma mätperiod.

Den nyvalda franska presidenten har startat veckan med att presentera Edouard Philippe som ny premiärminister. Edouard Philippe är borgmästare i Le Havre, tillhör centerhögerpartiet UMP och beskrivs som en reformorienterad teknokrat. Utnämningen kan tolkas som en öppning högerut. Imorgon tisdag ska hela Macrons regering presenteras och på onsdag planerar Macrons parti Republique en marche offentligöra sina kandidater till parlamentsvalen. Med det ges fler signaler om vilken riktning Macrons rörelse har.

 


Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts