Aktiechefen: Stor pipeline när IPO-fönstret öppnas

Börsen fortsätter att utvecklas starkt och mycket talar för att vi får se fler börsnoteringar i vår. Inte minst lär private equity-bolagen vara aktiva säljare, enligt Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.


Efter en kort rekyl i början av året har Stockholmsbörsen sedan mitten av januari stigit med cirka 12 procent utan någon större rekyl. Hur förklarar du den starka börsen?
– Investerarna har tagit fasta på centralbankernas tydliga signaler om att vi kommer få se räntesänkningar under andra halvåret i år. I kombination med makrodata som ger stöd för en mjuklandning i konjunkturen ser investerarna att vi sett det värsta i form av räntemotvind och att konjunkturmotvinden för företagsvinsterna kommer bli mild. Lägg därtill AI-temat som fortsatt ger bränsle till de stora amerikanska tech-bolagen, vilket har spillt över på den allmänna börsoptimismen och investerarnas riskvilja.

Hur bör placerare agera i detta läge?
– Långsiktiga investerare bör utnyttja börsstyrkan till att se över exponeringen och ta hem vinster i bolag som inte längre har samma stöd i vinsttillväxten. I stället bör man öka exponeringen mot bolag med bra värderingsstöd eller bolag som ligger närmare en återhämtning i vinsttillväxten. De bolag som kan kombinera dessa två faktorer är extra intressanta. Mer kortsiktiga investerare tycker jag bör utnyttja tillfället att ta hem lite vinster och öka likviditeten för att kunna köpa i en kommande rekyl. En rekyl kommer, men det återstår att se när i tid och hur stor den blir.

Vad skulle kunna utlösa en rekyl?
– I det korta perspektivet, sannolikt vinsthemtagningar i de stora tech-bolagen i USA. Bryts den stigande trenden lär många investerare ha bråttom att stiga av och då blir rekylen lätt självuppfyllande. För svensk del har vi sett ett snarlikt scenario i de stora verkstadsbolagen. Vinsthemtagningar i den indextunga sektorn skulle kunna ge ett tydligt hack i Stockholmsbörsens utveckling. Senare i vår tror jag att det är fortsatta ränteuppgångar som kan leda till börsrekyler. Och skulle vi se ytterligare förskjutningar i de förväntade räntesänkningarna tror jag börsen kommer ta en tydlig paus i uppgången.

Ser du några bra alternativ för placerare som vill ta ner sin risknivå, men ändå behålla börsexponering?
– Det är rimligt att skifta exponering från sencykliska bolag till de bolag och sektorer som redan haft en tydlig inbromsning i vinstutvecklingen och som ligger tidigt i återhämtningscykeln. I den kategorin finns det flera kursmässiga eftersläntrare som har bra värderingstöd och potential till vinsttillväxt under året.

Vad kommer att styra börsen i veckan?
– Viktigast är hur marknaden tolkar signalerna från amerikanska Federal Reserve samt att inköpschefsindexen som redovisas ger stöd åt mjuklandningsscenariot. Givet AI-stödet i senaste tidens börsuppgång kan även veckans AI-konferens i USA vara värd att bevaka.

Stark börs och ökad riskaptit brukar innebära ett ökat flöde av nya bolag till börsen. Kan vi räkna med några nykomlingar på börsen i vår?
– Jag tror att ett par bolag kommer testa marknadens intresse för nya bolag i närtid. Investerarna lär fortsatt vara selektiva, men vi vet att pipelinen är stor när väl börsnoteringsfönstret börjar öppnas. Private equity-bolag kommer vara aktiva säljare när IPO-marknaden öppnas efter två år med låg aktivitet. Sannolikt vill de göra exits i många bolag, trots att värderingarna inte är på den allra högsta nivån. En viktig drivkraft är att de vill skapa bättre förutsättningar för deras investerare att vara med i nya investeringar.

Som kund hos oss på Carnegie Private Banking får du alltid råd och omvärldsspaningar från våra experter som hjälper dig att ta bättre investeringsbeslut. Utifrån din unika situation bistår vi med råd och expertis för hela din ekonomi. Klicka här för att läsa mer eller bli kund.

Vilken typ av bolag är aktuella för börsen?
– Initialt lär vi se lönsamma bolag med god historik och beprövade affärsmodeller som främsta noteringskandidater. Tas de emot väl lär de följas av bolag med lite mer tillväxtinslag senare under året.

Hur skulle Carnegie förvalta ditt kapital?

Få ett portföljförslag hur vi hade byggt upp vår rådgivning

Läs mer här

Relaterade artiklar