Ratos vinnare på stigande Stockholmsbörs

Stockholmsbörsen inledde veckan med en bred uppgång på måndagen. Rapportbolaget Ratos låg på vinnarlistan. Stöd kom från stigande kurser på börserna i Europa och USA.

Klockan 16.30 var OMXS30-index upp 0,6 procent.

Bland de ledande aktierna i OMXS30-index steg tobaksbolaget Swedish Match med 3,2 procent medan byggbolaget Skanska sjönk 1,9 procent.

Sydafrika har pausat vaccinet från Astra Zeneca och Universitet i Oxford på grund av att det uppvisar mindre skydd mot den sydafrikanska muterade varianten. Det uppgav landets hälsominister Zweli Mkhize, rapporterade CNN. Mkhize sade att vaccinet stoppas temporärt för att forskare ska ges tid att undersöka hur det ska användas effektivast. Astra Zenecas aktie var upp 0,5 procent.

Investmentbolaget Ratos tappade intäkter men ökade resultatet i det fjärde kvartalet. Utdelningen föreslås höjas till 0,95 kronor från 0,65 kronor. Justerat rörelseresultat utföll på 198 miljoner kronor (-72). Bolaget aviserade också nya finansiella mål och vd Jonas Wiström sade på rapportpresentationen att en tredjedel av ebita-målet 2025 ska komma genom förvärv. Aktien låg högt upp på vinnarlistan med en uppgång på 8,2 procent..

Fastighetsbolaget Castellum drog tillbaka sitt förvärvserbjudande för norska fastighetsbolaget Entra efter att acceptperioden löpt ut samtidigt som den lägsta acceptgraden inte uppfylldes. Vd Henrik Saxborn uppgav efteråt till Di TV att bolaget inte har beslutat sig om huruvida man ska behålla eller sälja ägarposten på 8 procent av aktierna i Entra som redan förvärvats. Aktien steg 0,7 procent.

Försäljningen i de svenska ICA-butikerna ökade med 5,4 procent i januari jämfört med samma månad föregående år. I jämförbara butiker var försäljningen också upp 5,4 procent. ICA bedömer att kalendereffekten för månaden uppgick till minus 1,4 procent. Aktien var upp 1,0 procent.

Bettingbolaget Kindred valde att nu publicera siffror om sina intäkter från spelare med osunt beteende, vilket visar att totalt 4,3 procent av spelöverskottet kom från högriskspelare. Målet är att få ned denna siffra till noll procent år 2023, och genom att redovisa detta vill Kindred öka kunskapen och transparensen kring hållbarhetsarbetet. Aktien ökade 2,1 procent.

Låsbolaget Assa Abloy köpte det brittiska bolaget Technology Solutions. Bolagets försäljning 2020 uppgick till 30 miljoner kronor med en god rörelsemarginal och förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start. Aktien ökade 3,1 procent.

Kredithanteringsbolaget Hoist ingick ett partneravtal med Magnetar Capital. Avtalet, som är nästa fas i företaget värdepapperiseringsprogram, omfattar nya portföljförvärv inom Europa och kommer att utgöra ett ramverk för framtida förvärv givet hur det nuvarande regulatoriska landskapet ser ut. Aktien steg 4,6 procent.

Forskningsbolaget Medivirs företrädesemission på 170 miljoner kronor övertecknades med 93,5 procent. Nu föreslår bolaget att övertilldelningsoptionen genomförs samt att en ny riktad emission på 28 miljoner kronor görs till bolagets befintliga specialistinvesterare Linc. Aktien klättrade 9,4 procent.

Fastighetsbolaget Kungsleden säljer sitt elnät på Finnslätten till Mälarenergi i Västerås, vilket är en renodling av verksamheten i linje med bolagets strategi. Aktien backade 1,9 procent.

Betallösningsbolaget Paynovas bokslut visade på lägre intäkter och ökad förlust i fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Aktien steg 5,7 procent.

Teknikbolaget Gogo Lead Tech genomför en fullt garanterad företrädesemission på initialt 22,4 miljoner kronor, vilken vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kan inbringa totalt 101 miljoner kronor. Aktien var oförändrad.

Finansmediebolaget Realtid Media utsåg bankprofilen Maria Pellborn till ny vd. Hon tillträder den nya tjänsten den 15 februari. Bolagets aktie har ännu inte noterats.

Arbetsförmedlingen meddelande att det varslades 701 personer om uppsägning i Sverige under förra veckan. Under veckan innan var nivån 644 personer. Arbetslöshetsnivån var 8,8 procent, oförändrat mot veckan innan.

Denna information är framtagen av FinWire på uppdrag av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Informationen är baserad på publika källor som av Finwire bedömts vara tillförlitliga. Carnegie kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Mångfaldigande eller spridning av denna information – samt av hela eller delar av dess innehåll – får inte i något fall ske utan Carnegies skriftliga medgivande.