Stockholmsbörsen föll tillbaka efter uppnådd drömgräns

Stockholmsbörsen inledde måndagens handel med stigande kurser och vid lunchtid uppnådde OMXS30-index nivån 2 000 för första gången någonsin. Därefter föll börsen tillbaka till minus under eftermiddagen för att därefter åter nå en oförändrad nivå.

Vid 16.30-tiden var OMXS30-index på en oförändrad nivå vid 1 985.
Måndagen innebar en paus i rapportsäsongen som tar förnyad fart på tisdagen, med bland andra EQT, Autoliv och Epiroc.

Astra Zenecas leveranser av coronavaccin till EU kommer att vara lägre än initialt planerat under första kvartalet. Orsaken är produktionsproblem vid en fabrik i Belgien som drivs av partnern Novasep, enligt ett uttalande från bolaget. En EU-källa uppger till Reuters att det handlar om ett bortfall på 60 procent från vad som lovats, skriver The Guardian.

Astra Zenecas läkemedel Calquence har också nått det primära effektmåttet i en fas III-studie där det jämfördes med ibrutinib som behandling av patienter med kronisk lymfocytisk leukemi. Samtidigt meddelar bolaget att läkemedlet fått godkänt i Japan. Aktien steg 2,2 procent.

Byggbolaget NCC har sålt den sista kontorsytan på 15 000 kvadratmeter i fastighetsprojektet Frederiks Plads i danska Århus till tjänstepensionsbolaget Pension Danmark för 800 miljoner kronor. Aktien tappade 1,5 procent.

Nischbanken TF Banks vd Mattias Carlsson föreslås bli ny styrelseordförande i branschkollegan Hoist Finance. TF Bank steg 2,0 procent medan Hoist backade 1,1 procent.

Bilbarnstoltillverkaren Axkids budgivare Goldcup 6807, under namnändring till Caution AX Bidco, höjde vederlaget i det kontanta uppköpserbjudandet från 14,50 kronor till 18 kronor per aktie. Aktien klättrade 20,4 procent till 17,40 kronor.

Forskningsbolaget Scandion Oncology har slutfört den första kohorten om 12 patienter i doseskaleringsdelen av fas 2-studien Corist, som undersöker bolagets läkemedelskandidat SCO-101 tillsammans med kemoterapi för behandling av läkemedelsresistent metastaserande kolorektal cancer. Aktien steg 0,5 procent.

Teknikbolaget Free2Move beslutade om en fullt garanterad nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktien föll med 13,7 procent.

Läkemedelsbolaget Aegirbio har föreslagit en fusion med Lifeassays med motiveringen att det förväntas skapa aktieägarvärde genom synergier, samt för att säkra tekniken som är grunden för Aegirbio. Lifeassays klättrade 32,2 procent medan Aegirbio backade 1,3 procent.

Mjukvaruplattformen Streamify började på måndagen handlas på Spotlight Stock Market. Streamify kombinerar med sin plattform livestreaming och e-handel i ett. Aktien klättrade 87 procent från teckningskursen och inklusive vederlagsfria teckningsoptioner var uppgången ännu större.

Arbetsförmedlingen meddelande att det varslades 958 personer om uppsägning i Sverige under förra veckan. Under veckan innan var nivån 1 555 personer.

Hittills i januari har 2 766 personer blivit varslade om uppsägning. Totalt har 119 753 personer varslats sedan i början av mars 2020.

Tysklands Ifo-index, som mäter näringslivets förtroende i Tyskland, minskade mer än väntat till 90,1 i januari. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en nedgång till 91,4. I december var utfallet 92,1.

Denna information är framtagen av FinWire på uppdrag av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Informationen är baserad på publika källor som av Finwire bedömts vara tillförlitliga. Carnegie kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Mångfaldigande eller spridning av denna information – samt av hela eller delar av dess innehåll – får inte i något fall ske utan Carnegies skriftliga medgivande.