Bred uppgång på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg i en bred uppgång på måndagen, efter förra veckans rejäla kursfall på börserna. Stöd kom från stigande börser i omvärlden. 

OMXS30-index var en timme före stängningen upp med 1,8 procent. 

Verkstadsbolaget Volvo och Daimler Truck tecknade avtal om att bilda samriskbolag inom bränslecellsystem. Volvokoncernen kommer förvärva 50 procent av andelarna i Daimler Truck Fuel Cell för 6,5 miljarder kronor på skuldfri basis. Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2021. Volvos aktie klättrade 4,2 procent.

Telekombolaget Ericsson kan komma att straffas av Kina i kölvattnet av Sveriges beslut att porta Huawei och ZTE från 5G-utbyggnaden. 

– Det kommer otvivelaktigt att påverka Ericssons aktiviteter i Kina negativt, sade Kinas ambassadör Gui Congyou i en intervju med TT. 

Ericsson slutförde även förvärvet av amerikanska Cradlepoint med drygt 700 anställda. Aktien ökade 1,2 procent. 

Investmentbolaget Investors dotterbolag Patrica har slutfört det tidigare aviserade förvärvet av Advanced Instruments efter att ha erhållit godkännanden från myndigheter. Aktien steg 1,5 procent.

Budgivaren Peutiger, som ägs av ett konsortium lett av Paradigm Capital Value Fund, höjer sitt uppköpsbud på Engelska Skolan till 82 kronor per aktie, från tidigare 77,04 kronor. Det nya budet värderar bolaget till 3,3 miljarder kronor. Budgivaren kontrollerar 77,9 procent av aktierna i Engelska Skolan. Aktien steg 5,9 procent till den nya budkursen 82 kronor. 

Medcinteknikbolaget Arjo höll kapitalmarknadsdag där det framkom att bolaget siktar på att växa 3-5 procent per år och nå en justerad ebitda-marginal på 23 procent år 2023. Marknaden blev besviken på beskeden och aktien föll med 4,9 procent. 

Bioteknikbolaget Biogaia har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 1,1 miljarder kronor. Teckningskursen var en rabatt på 5,5 procent mot stängningskursen föregående dag. Aktien klättrade 12,5 procent. 

Riskkapitalbolaget EQT investerar 650 miljoner kronor i nyemissionen och tar en ägarandel på 8 procent i Biogaia. EQT-aktien var oförändrat.

Modulfastighetsbolaget Adapteo redovisar lägre intäkter och rörelsevinst i  tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Överkapacitet och priskonkurrens fortsätter att påverka de marknader där bolaget verkar, enligt vd:n. Samtidigt är de steg som syns inom konsolidering på marknaden positiv för bolaget. Aktien ökade  5,6 procent 

Alfa Laval har preliminärt fått in 33 procent av aktierna i finska industribolaget Neles efter att acceptperioden i budet löpt ut. Det inkluderar de aktier som Alfa Laval förvärvat fram till den 30 oktober. Aktien backade 0,3 procent. 

Kommunikationstjänstbolaget Sinch har slutfört förvärvet av SAP Digital Interconnect från SAP. Förvärvet har 330 anställda och aviserades i maj. Aktien sjönk 4,1 procent. 

Läkemedelsbolaget Vicore Pharma förvärvar nya patenträttigheter relaterat till AT2R-agonister samt har beslutat om apportemission om 142 054 aktier som en del av köpeskillingen. Aktien ökade 1,8 procent. 

Enligt branschstatistik från HRF sjönk antalet inregistrerade husvagnar och husbilar i Sverige med 2,2 respektive 17,8 procent i oktober jämfört samma månad i fjol. Kabes aktie steg 2,6 procent. 

UC meddelade att konkurserna i Sverige minskade med 36 procent i oktober, jämfört med samma period året innan. Sammantaget hittills i år är konkurserna två procent färre jämfört med 2019.

Sveriges inköpschefsindex för industrin ökade i oktober till 58,2 från uppreviderade 55,9 föregående månad.  

”Den ökade smittspridningen av coronaviruset har ännu inte påverkat svensk industrikonjunktur eller företagens produktionsplaner men nedåtriskerna påtagligt har ökat”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i en skriftlig kommentar.

Arbetsförmedlingen meddelade att varslen om uppsägning uppgick till 1 004 stycken i förra veckan. Det var en förbättring från 2 269 veckan innan.