Gamingbolag vinnare och skogsbolag förlorare på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlades länge i en oregelbunden tendens på måndagen, men började vika nedåt i samband med öppningen på Wall Street. Gamingbolagen tillhörde vinnarna medan skogsbolagen var förlorare. Klockan 16.30 var OMXS30-indexet ned 0,4 procent till 2 339.

Branschmässigt låg flera skogsindustribolag på förlorarlistan, däribland SCA som var den sämsta aktien i OMXS30 med ett kursfall på 6,7 procent. Nordea var den bästa aktien i indexet med en uppgång på 1,4 procent.

Gamingbolagen steg på bred front under måndagen efter att Apple förlorat en domstolstvist avseende avgiftsbetalning i mobilspelsappar. Spelutvecklaren G5 Entertainment anser att den senaste utvecklingen i Apple mot Epic Games-tvisten är positiv och en ”delseger” för spelutvecklare. Bolaget har även en egen betalningslösning redo men domen kommer nog bli överklagas först, kommenterade G5:s finanschef Stefan Wikstrand till Finwire. G5 betalade i fjol nästan 400 miljoner kronor i avgift till samtliga appbutiker. G5-aktien steg 3,3 procent och i sektorn klättrade Stillfront med 5,5 procent.

Spelutvecklaren Paradox tappade däremot 4,0 procent. Fredrik Wester, som precis återvänt som vd, medgav att han i samband med en konferens i början av 2018 utsatte en anställd för olämpligt beteende.

Fastighetsbolaget SBB fortsatte upp 2,5 procent i spåren av bolagets kapitalmarknadsdag i fredags.

Gruvbolaget Lundin Mining släppte en uppdatering av sina bevisade och uppskattade mineralreserver. De senaste siffrorna visar 5 302 kiloton av koppar, 2 813 kiloton av zink, 77 kiloton av nickel, 913 kiloton av bly och 6,6 miljoner uns av guld. Siffrorna innebär en nedrevidering av kopparreserverna vid Candelaria-gruvan, koppar/guld-gruvan Chapada och kopparreserverna vid Neves-Corvo gruvan samt en upprevidering av zinkreserverna vid Zinkgruvan. Aktien tappade 4,5 procent.

Sjukvårdsbolaget GHP Specialty Care tappar sitt avtal om drift av flera sjukhus i Förenade Arabemiraten i början av 2022. Vilken effekt det får på resultatet uppgav inte men bolaget står fast vid övergripande tillväxt- och marginalmål. Uppdragsgivaren Pure Health kommer att konsolidera driften av de fyra sjukhusen i de norra delstaterna och att GHP:s avtal sägs upp med effekt den 6 januari nästa år. GHP får full ersättning fram till överlämnandet av sjukhusen och avvecklingskostnaderna förväntas vara begränsade. Aktien föll med 5,8 procent.

Forskningsbolaget Cantargia presenterade nya kliniska interimsdata från den pågående fas 2-studien Canfour inför kommande ESMO-konferensen. Resultaten visar att de 15 patienter med icke-småcellig lungcancer som fått nadunolimab, CAN04, i kombination med gemcitabin/cisplatin har en responsfrekvens på 60 procent, varaktighet av respons på 6,2 månader i median och en progressionsfri överlevnad på 8,2 månader i median. Aktien steg 4,2 procent.

Forskningsbolaget Oncopeptides presenterade ny data från fas 3-studien Ocean vid den vetenskapliga kongressen IMW i Wien. Resultaten visar att Melflufen nådde det primära målet och visade en bättre progressionsfri överlevnad, PFS, enligt den oberoende granskningskommitténs bedömning, med en medianöverlevnad på 6,8 månader jämfört med 4,9 månader för pomalidomid, en hasardkvot (HR) på 0,79 samt ett p-värde på 0,03. Aktien steg initialt, men föll tillbaka och var ned 1,2 procent.

Affiliatebolaget Catena Media lyfte 5,4 procent efter besked att styrelsen beslutat att inleda återköp av egna aktier. Bolaget kan återköpa högst drygt 7 miljoner aktier.

Arbetslösheten i Sverige låg kvar på 7,7 procent i förra veckan. Antalet öppet arbetslösa minskade med 1 209 personer till 199 046 under förra veckan. Det framgick av Arbetsförmedlingens veckostatistik.

Denna information är framtagen av FinWire på uppdrag av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Informationen är baserad på publika källor som av Finwire bedömts vara tillförlitliga. Carnegie kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Mångfaldigande eller spridning av denna information – samt av hela eller delar av dess innehåll – får inte i något fall ske utan Carnegies skriftliga medgivande.

Relaterade artiklar

"Se rekylen som ett tillfälle att investera"
Börs

"Se rekylen som ett tillfälle att investera"

En fullspäckad centralbanksvecka väntar med nya signaler till investerare om eventuella penningpolitiska åtstramningar. Viss vinstoro...

"Kapital finns redo vid sidlinjen"
Börs

"Kapital finns redo vid sidlinjen"

Aktiemarknaden har utvecklats starkt i år men präglas kortsiktigt av en viss avvaktande ställning. Historiskt...