Autoliv steg på upprepad guidning för helåret

Stockholmsbörsen noterade en lätt uppgång på måndagen. Flera bolag var ute och kommenterade sina utsikter, däribland Autoliv, Husqvarna, Gränges och Hanza. Autoliv steg på att bolaget upprepade sin guidning för helåret. New York-börsen höll helgstängt på måndagen. Vid 16.30-tiden var OMXS30-index upp 0,3 procent till 1 890.

Sektormässigt gick hälsovårdsaktier bra medan industribolag backade. 

Inom OMXS30-index gick Autoliv starkast med en uppgång på 5,7 procent följt av Swedbank som steg 3,2 procent. Sämst gick det för Sinch som tappade 3,9 procent och Assa Abloy som backade 2,8 procent.

Handelsbanken säljer sin danska verksamhet till Jyske Bank. Parterna bekräftade i förra veckan att en affär var nära förestående. Nu står det klart att rörelsen avyttras vilket innebär att Jyske Bank får tillgång till 43 kontor, 600 anställda och tillgångar på 98 miljarder danska kronor per 31 mars, vilket är huvudsakligen lån till privatkunder och företag. Sammantaget förväntas engångseffekter kopplade till affären, inklusive upplösning av goodwill, ha en relativt neutral effekt på Handelsbankens rörelseresultat. Aktien steg 1,0 procent. 

Kraft- och automationsbolaget ABB är fast beslutna att notera divisionen E-mobility på den schweiziska börsen, men den planerade noteringen under de kommande veckorna har skjutits upp på grund av utmanande marknadsförhållanden. Aktien backade 1,6 procent. 

Fordonssäkerhetsbolaget Autoliv upprepade sin helårsguidning efter att bolaget börjat se en ljusning i den tuffa miljön samt att prishöjningar börjar ge resultat. Samtidigt har lockdowns i Kina varit tuffare än väntat för produktionen av fordon. Det innebär en organisk försäljningstillväxt på 12-17 procent och en justerad rörelsemarginal på 5,5-7,0 procent. Autoliv genomför också ytterligare kostnadsbesparingar vilket bland annat påverkar konsulter och visstidsanställda. Aktien steg 5,7 procent. 

Skogs- och trädgårdsproduktbolaget Husqvarna bedömer att omsättningen i andra kvartalet hamnar kring 15,5 miljarder kronor. Marknadens prognos var 16,4 miljarder kronor, enligt Factsets sammanställning av estimat. Enligt bolaget kommer rörelsemarginalen att påverkas negativt av en ogynnsam produktmix med låg försäljning av robotgräsklippare och hög försäljning av åkgräsklippare. Den låga försäljningen av robotgräsklippare uppges vara på grund av nedstängningar i Kina. Aktien tappade 0,6 procent. 

Aluminiumbolaget Gränges bedömer att tack vare framgångsrika åtgärder från bolagets sida för att lindra effekterna av senaste tidens covid-19 relaterade nedstängningar i Kina, förväntas koncernens försäljningsvolym för det andra kvartalet uppgå till över 90 procent av försäljningsvolymen för motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen förväntas fortsätta att stärkas jämfört med första kvartalet då prisjusteringar i högre utsträckning kompenserar för kostnadsökningar. Aktien avancerade 11,4 procent. 

Kontraktstillverkaren Hanza bedömer att omsättningen i årets andra kvartal kommer att överstiga 850 miljoner kronor (634) med ett rörelseresultat, mätt som ebita, över 50 miljoner kronor (40,4). Analytiker som följer bolaget uppskattar i genomsnitt att omsättningen för andra kvartalet ska uppgå till 788 miljoner kronor med ett rörelseresultat, ebita, om 46 miljoner kronor, uppgav Hanza. Aktien klättrade 9,0 procent. 

Aareon lade genom budbolaget Mary Bidco ett uppköpsbud på 108 kronor per aktie i mjukvarubolaget Momentum Software. Budgivaren har säkrat accept från motsvarande 93 procent av aktierna i bolaget. Det innebär en budpremie på 71 procent mot fredagens stängningskurs på 63 kronor. Aktien rusade också 71 procent till i nivå med budkursen. 

Antalet öppet arbetslösa i Sverige steg med 2 681 personer till 155 334 under förra veckan. Arbetslösheten uppgick till 6,7 procent, att jämföra med 6,6 procent veckan innan. Det visade veckostatistik från Arbetsförmedlingen.

Denna information är framtagen av FinWire på uppdrag av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Informationen är baserad på publika källor som av Finwire bedömts vara tillförlitliga. Carnegie kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Mångfaldigande eller spridning av denna information – samt av hela eller delar av dess innehåll – får inte i något fall ske utan Carnegies skriftliga medgivande.

Relaterade artiklar