Stockholmsbörsen föll tillbaka till oregelbunden tendens

Stockholmsbörsen gick mot en sjätte dag i följd med uppgång för OMXS30-index, men börsen föll tillbaka successivt till en oregelbunden tendens en timme före stängningen på måndagen. Klockan 16:30 var OMXS30-index 0,1 procent lägre vid 2 166.

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca uppgav på söndagen att det inte finns några bevis på en ökad risk för blodproppar från bolagets covid 19-vaccin. Det baseras på att företaget bara funnit 37 fall bland totalt 17 miljoner vaccinerade. Under eftermiddagen kom dock besked att Tyskland, Frankrike och Italien pausar användningen av bolagets vaccin. Aktien steg 0,5 procent.

Klädbolaget H&M redovisade intäkter i linje med förväntat under första kvartalet. Försäljningen sjönk med 21 procent i lokala valutor. Försäljningen landade på 40,1 miljarder kronor, väntat var 39,4 miljarder kronor. Under inledningen av mars steg försäljningen med 10 procent. Bolaget hade per 13 mars 900 butiker stängda på grund av coronarestriktioner. Aktien tappade 0,4 procent.

Gruvbolaget Boliden har drabbats av av förhöjd sjukfrånvaro relaterat till covid-19 tillsammans med produktionsstörningar i såväl Aitikgruvan i Gällivare som Taragruvan på Irland. Det innebär att rörelseresultatet inom affärsområdet gruvor påverkas negativt med närmare 200 miljoner kronor under det första kvartalet. Aktien backade 2,1 procent.

Solenergibolaget Etrions kvarvarande verksamhet visade negativt ebitda-resultat i fjärde kvartalet. Bolaget meddelar också produktionsstörningar vid Misawa på grund av kraftigt snöfall under januari-februari. För den kvarvarande verksamheten uppgick ebitda till -3,6 miljoner dollar i det fjärde kvartalet (-2,3). Aktien föll med 4,3 procent.

Industrihandelsbolaget Bufab har fortsatt att uppleva en god efterfrågan och företaget har fortsatt att öka sina marknadsandelar i det första kvartalet. Det skriver industriföretaget på sin sajt. Den organiska tillväxten för januari och februari var 9 procent. Det betyder att försäljningen nu är tillbaka på en nivå betydligt över både 2020 och 2019. Även orderingången ökade. Aktien backade 0,7 procent.

Fondkommissionären Mangold flaggade för en väsentlig ökning av intäkter och resultat i första kvartalet som överträffar bolagets förväntningar. Aktien ökade 4,5 procent.

Forskningsbolaget Saniona kommer att presentera data från bolagets kliniska fas 2-studie med Tesomet på hypotalamisk fetma den 23 mars. Aktien klättrade 7,6 procent.

Forskningsbolaget Calliditas lämnade in en ansökan om godkännande, NDA, till det amerikanska läkemedelsverket FDA för läkemedelskandidaten Nefecon mot primär IgA-nefropati. Aktien backade 0,5 procent.

Spelutvecklingsbolaget Enad Global 7 utsåg investmentbanken Carnegie till finansiell rådgivare. Bolaget ska utvärdera potentiella finansieringsalternativ så som upptagande av skuld eller nyemission av aktier, vilket ska ge möjlighet att agera på en stark förvärvpipeline. Aktien steg 1,2 procent.

Bettingbolaget Kindred återköpte under föregående vecka sammanlagt 138 000 egna aktier och depåbevis under det återköpsprogram som initierats. Det kan jämföras med 704 000 aktier som återköptes veckan dessförinnan. Kindreds innehav av egna aktier är nu 3,81 miljoner aktier. Aktien ökade 0,7 procent.

Kasinobolaget Leovegas förvärvar det välkända varumärket Expekt från Betclic Group för 5 miljoner euro kontant. Aktien ökade 2,8 procent.

Bemanningsbolaget Poolia samlar hela sin verksamhet inom life science-segmentet under ett eget bolag med varumärket Poolia Life Science. Förändringen äger rum i april och Sara Lindström kommer att bli chef för satsningen. Aktien steg 8,8 procent.

Teknikbolaget Eyeonid ingick avtal om att förvärva Bolder Sweden med tillhörande dotterbolag för 50,4 miljoner kronor som ska betalas med egna aktier. Aktien steg 1,2 procent.

Mantex var dagens kursraket efter att bolagets Flowscanner uppvisat mycket goda resultat vid utvärdering hos en stor nordamerikansk massabrukskoncern. Aktien rusade hela 369 procent.

Konsumentpriserna i Sverige ökade mindre än väntat i årstakt i februari. På årsbasis steg konsumentpriserna, KPI, 1,4 procent (+1,6), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 1,6 procent. Även KPIF kom in under förväntningarna.

Arbetsförmedlingen meddelade att det varslades 930 personer om uppsägning i Sverige under förra veckan. Under veckan innan var nivån 569 personer. Arbetslöshetsnivån var 8,6 procent (8,7).

Denna information är framtagen av FinWire på uppdrag av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Informationen är baserad på publika källor som av Finwire bedömts vara tillförlitliga. Carnegie kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Mångfaldigande eller spridning av denna information – samt av hela eller delar av dess innehåll – får inte i något fall ske utan Carnegies skriftliga medgivande.