Tilltagande uppgång på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen rekylerade upp under måndagen på förhoppningar om en stark ekonomisk återhämtning. Detta efter mer dystra tongångar under förra veckan. Klockan 16:30 var OMXS30-index upp 2,4 procent, efter en tilltagande rörelse under dagen.

Autoliv utmärkte sig särskilt i storbolagsindexet och steg med hela 5,5 procent. På minussidan märktes enbart Swedish Match.

På nyhetsfronten framgick det att försäljningen i de svenska ICA-butikerna ökade med 1,9 procent i februari jämfört med samma månad föregående år. I jämförbara butiker var försäljningen också upp 1,9 procent. Aktien backade dock med 1,3 procent.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har köpt 40 000 aktier i norska fastighetsbolaget Entra. Efter transaktionen äger SBB cirka 9,1 miljoner aktier, motsvarande 5 procent av kapital och röster i Entra, enligt ett flaggningsmeddelande.

För en vecka sedan meddelade SBB att uppköpsbudet på Entra inte fullföljs då acceptansvillkoret inte uppfylldes. SBB-aktien föll 1,6 procent.

Fastighetsbolaget SBB blir också ny storägare i fastighetsbolaget Heba genom att köpa B-aktier i bolaget. SBB äger därefter 20,6 procent av kapitalet och 11,0 procent av rösterna i Heba. Heba-aktien var upp 1,9 procent.

Bettingbolaget Kindred var ned marginellt med 0,1 procent. Bolaget har den 1 till 5 mars återköpt sammanlagt 704 000 egna aktier under det återköpsprogram som initierats. Återköpsprogrammet aviserades den 26 februari och gäller under mars och april. Kindreds innehav av egna aktier är nu cirka 3,67 miljoner aktier.

Byggbolaget Peab har fått i uppdrag att bygga en ny travanläggning vid Fannrem i Orklands kommun i Trøndelag. Beställare är Leangentravets Eiendom och kontraktssumman uppgår till 100 miljoner norska kronor. Aktien avancerade 0,7 procent.

Saab har erhållit en order från estniska armén avseende leverans av granatgeväret Carl-Gustaf M4 och ammunition. Ordern är i storleken av 100 miljoner kronor och ska verkställas under 2021 och 2022. Aktien steg 4,1 procent.

Forskningsbolaget Saniona var upp 1,1 procent. Saniona har fått återkoppling från det amerikanska läkemedelsverket FDA gällande den regulatoriska vägen framåt för Tesomet mot hypotalamisk fetma och baserat på den erhållna återkopplingen går Saniona vidare med planerna att inleda en fas 2b-studie på hypotalamisk fetma under första halvåret innevarande år.

Oncopeptides stärker ledningen genom att rekrytera Andrea Passalacqua som ny Europachef och Pamela Bacon som chef för Medical Affairs. Därutöver öppnar bolaget också ett Early Access Program i Europa för att tillgodose behovet av nya behandlingsalternativ för multipelt myelom. Aktien backade 2,3 procent.

Medicinteknikbolaget Episurf Medical har nu genomfört den första operationen med ett fotledsimplantat i Asien. Operationen med Episealer Talus genomfördes i fredags vid Queen Elizabeth Hospital i Hongkong. Aktien avancerade 1,7 procent.

Byggbolaget Wästbygg har förvärvat en projektfastighet på 3 600 kvadratmeter på Allégatan i centrala Borås. Det överenskomna fastighetsvärdet är på cirka 95 miljoner kronor. Aktien backade 0,6 procent.

Solenergiföretaget Soltech Energy har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i elteknikbolaget Provektor Sweden. Förvärvet omsatte 147 miljoner kronor under 2020 med ett positivt rörelseresultat. Aktien rusade 10,8 procent.

En ny klinisk fas 1/2-studie med Expres2ion Biotech och Adaptvacs utlicensierade covid-19-vaccinkandidat ABNCoV2 startas, efter att ansökan godkänts av den nederländska regulatorn. Aktien noterades för en kraftig uppgång om 23,3 procent.

Arbetsförmedlingen meddelade att det varslades 569 personer om uppsägning i Sverige under förra veckan. Under veckan innan var nivån 700 personer.

Arbetslöshetsnivån var kvar på 8,7 procent.

Denna information är framtagen av FinWire på uppdrag av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Informationen är baserad på publika källor som av Finwire bedömts vara tillförlitliga. Carnegie kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Mångfaldigande eller spridning av denna information – samt av hela eller delar av dess innehåll – får inte i något fall ske utan Carnegies skriftliga medgivande.