Stillfront – Starkt momentum och betydande förvärvspotential

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Stillfront är en av Carnegies favoriter i gamingsektorn och ett aktiecase som vi gärna återbesöker. För ett år sen lyfte vi fram Stillfront som veckans aktiecase, på kursen 250 SEK. Motiveringen då var en hög vinsttillväxt med en mycket attraktiv relativvärdering. Aktien nådde snabbt dåvarande riktkurs. I samband med den stora börsnedgången i mars i år fångade vi återigen Stillfront, som med en hög andel digital försäljning är en tydlig karantänvinnare, en så kallad Stay-at-home-stock.

Aktien har – liksom övriga gamingsektorn – rusat fram på börsen sedan dess. I siffror motsvarande cirka 220 procent och kursrekordet 1 050 SEK nåddes förra veckan. Därefter har aktien rekylerat cirka 15 procent, utlöst av oro kring tech-aktier USA, och handlas idag kring 900 SEK. Kortsiktigt finns viss risk för att den påbörjade sektorrotationen från tillväxtaktier – som Stillfront – till värdeaktier, kan fortsätta. På medel- och lång sikt ser vi dock ett snabbt växande bolag med betydande förvärvspotential och en attraktiv värdering. 

Stillfront är ett spelutvecklingsbolag inom genren free-to-play (F2P) onlinespel via såväl mobil plattform som browser. Bolaget grundades 2010 men är redan ett av Sveriges största spelbolag. Via en stabil organisk tillväxt och en serie framgångsrika förvärv, förväntar vi oss en fördubbling av såväl omsättning som vinst under 2020 jämfört med 2019. Stillfront förväntas omsätta drygt 4 miljarder 2020. 

Vi gillar Stillfronts affärsmodell där bolaget konsoliderar strategispelsegmentet för såväl mobil- som browser-marknaden. Bolaget har en övertygande förvärvshistorik, realiserar synergier och växer effektivt med höga marginaler. Med en allt mer diversifierad studio- och spelportfölj faller dessutom risken. I dagsläget har Stillfront 14 spelstudios och 38 aktiva speltitlar inom tre olika spelgenrer.

Vid halvårsskiftet hade Stillfront en nettoskuldsättning i relation till rörelseresultatet (EBITDA) på 0,37 gånger. Det är under målsättningen 1,5 gånger och möjliggör därmed utrymme för betydande förvärv i närtid. Visserligen har prislappen för såväl noterade som onoterade spelbolag ökat, men med Stillfronts struktur med delägande och tilläggsköpeskillingar är bolaget mindre känslig för prisinflation.

Förvärvstempot är högt. I januari i år förvärvades Storm8, en ledande mobil genremix-spelutvecklare med huvudkontor i USA, som vi bedömer adderar cirka 1,3 miljarder SEK i omsättning för 2020. I april förvärvades den betydligt mindre Candywriter, en USA-baserad mobilspelsutvecklare och utgivare som fokuserar på casual– och mash-up-spel.

Kortsiktigt har gamingbolagen gynnats under coronakrisen. Social distansering och att arbeta hemifrån har haft en stark positiv påverkan på efterfrågan på digital underhållning. För Stillfront har det lett till en accelererad spelaktivitet i alla regioner samt ett ökat antal betalande användare. Den positiva påverkan fortsätter, men bolaget förväntar sig ett mer normaliserat mönster under andra halvåret.

Efter kursrusningen har Stillfront-aktien fångat in mycket av det tidigare rabattgapet mot jämförbara gamingbolag, främst amerikanska Glu Mobile och Zynga. På dagens kurs kring 900 SEK landar P/E-talet på 24 för vår 2020-prognos. Vår riktkurs 995 SEK baseras på en DCF-modell och relativvärdering. Triggers för aktiekursen i närtid är bland annat nya förvärv samt kapitalmarknadsdagen den 22 september, där nya långsiktiga finansiella mål potentiellt kan kommuniceras.

Stillfront – Starkt momentum och betydande förvärvspotential (Köp, riktkurs 995 SEK)

• Hög strukturell tillväxt på gamingmarknaden
• Stillfront uppvisar hög organisk omsättnings- och vinsttillväxt
• Kortsiktig vinnare under coronakrisen med en accelererad spelaktivitet
• Övertygande förvärvshistorik och fortsatt utrymme för en aktiv förvärvsstrategi
• Förvärvsynergier och en mer effektiv kapitalallokering ger resultat
• Senaste förvärven breddar spelportfölj och målpublik samt sänker risken
• Vi rekommenderar Köp med riktkursen 995 SEK

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 13 augusti kl.06:5.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.