Stillfront – Attraktiv vinsttillväxt och fortsatt aktiv förvärvsstrategi

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

En sektor som har klarat sig relativt väl under coronakrisen är gamingsektorn. Aktiemarknaden bedömer att digital underhållning i allmänhet och gaming - med hög andel digital försäljning - i synnerhet är sannolika karantänvinnare. I USA kallas den här kategorin av aktier för Stay-at-home-stocks.

På Stockholmsbörsen finns det flera snabbväxande gamingbolag och sektorn lockar allt fler institutionella investerare. De tre största bolagen är Embracer Group, Paradox och Stillfront som alla har utvecklats starkt på börsen de senaste åren. Carnegie Analys har bevakning på samtliga tre bolag.

Carnegie Private Bankings nuvarande favorit är Stillfront, som är ett spelutvecklingsbolag inom genren free-to-play (F2P) onlinespel via såväl mobil plattform som browser. Bolaget grundades 2010 men är redan ett av Sveriges största spelbolag. Via en stabil organisk tillväxt och en serie framgångsrika förvärv, landade omsättningen på knappt 2 miljarder SEK 2019 med en rörelsemarginal på 26 procent. Vinsten per aktie fördubblades under 2019 jämfört med föregående år.

Efter tolv förvärv de senaste tio åren består Stillfront idag av ett antal fristående spelutvecklingsföretag med en diversifierad spelportfölj, främst inom strategigenren. Unrawel Two, Call of War 1942 och Nida Harb 3 är några av dessa spel, som generellt sett kännetecknas av långa livscykler och hög grad av lojalitet.

I januari 2020 förvärvades Storm8, med marknadsledande spel inom casual- och pusselspel. Bolagets omsatte 1,1 miljarder SEK med ett rörelseresultat på 0,6 miljarder SEK. Utöver att förvärvet tillför spel för mobilplattformen, breddas Stillfronts målpublik till kvinnor 25-45 år, vilket kompletterar Stillfronts tidigare publik medelålders män. Storm8 konsolideras från och med 1 mars 2020.

Lönsamhetsutvecklingen övertygar, inte minst på grund av ”live-ops”, bolagets datadrivna beslutssystem som används för att mäta och styra monetäriseringen av spelen. Förvärvssynergier och ökad skala är andra viktiga drivkrafter för ökad lönsamhet. Den justerade rörelsemarginalen nådde 33 procent under 2019, att jämföra med bolagets långsiktiga finansiella mål om 35 procent. Carnegie Analys prognos för 2020 är 35,3 procent, vilket vi bedömer är relativt konservativt.

Aktien har haft en mycket stark utveckling sedan aktien noterades på 39 SEK i december 2015 och rusat med drygt 400 procent de senaste tre åren. Vinstutvecklingen är stark och resultatet per aktie förväntas enligt våra prognoser öka med 59 respektive 11 procent för 2020 och 2021.

Vår riktkurs 520 SEK motsvarar EV/EBITA 12.5x på vår prognos för 2021. Det är attraktivt givet den övertygande historiken av organisk tillväxt, värdeadderade förvärv, synergier och fortsatt stor konsolideringspotential i marknaden.

Stillfront – Attraktiv vinsttillväxt och fortsatt aktiv förvärvsstrategi (Köp, riktkurs 520 SEK)

  • Hög strukturell tillväxt på den underliggande gamingmarknaden som är relativt konjunkturoberoende
  • Övertygande organisk tillväxt och hög vinsttillväxt
  • God historik av M&A och fortsatt utrymme för en aktiv förvärvsstrategi
  • Förvärvsynergier och en mer effektiv kapitalallokering ger resultat
  • Senaste förvärvet (Storm8) breddar spelportfölj och målpublik
  • Carnegie Analys rekommenderar köp med riktkursen 520 SEK, motsvarande EV/EBITA 12,5x på 2021 års prognos

Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

Skriv upp dig här 


Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 3 mars kl.06:11.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.