”Status quo i skattepolitiken”

På måndagen presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens ekonomiska vårproposition. Här svarar Carnegie Private Bankings omvärdsstrateg Henrik von Sydow svarar på tre frågor om den ekonomiska situationen och det politiska läget.

Vad ska investerare känna till om innehållet i regeringens ekonomiska vårproposition?

– Regeringen är något mer optimistisk om de ekonomiska utsikterna i Sverige än andra bedömare som Riksbanken och KI och spår en tillväxt i år på 2,8 procent. Nytt är att regeringen heller inte räknar med någon räntehöjning från Riksbanken i år. Det är intressant inför räntebeskedet den 26 april.

Det är status que i skattepolitiken. För ägare och entreprenörer föreslås inga förändringar och det var heller inte väntat vid det här tillfället. Regeringen nämner samtidigt en ”ökad spridning av och mer ojämnt fördelade kapitalinkomster” vilket kan påverka skatteförslag framåt.     

Regeringen bekräftar trenden att offentlig konsumtion ökar något vad avser inre säkerhet (polis, insatser för ökad trygghet), sjukvård och äldreomsorg. Det återspeglar säkert teman i valåret och regeringens prioriteringar framåt.

– Regeringen väljer att inte visa korten i många sakfrågor utan sparar på krutet. Det gäller till exempel besked om möjliga privatiseringar och skattejusteringar. Det får vi spana efter framåt.

Det är mandatperiodens sista budgetproposition, vad vet vi om finanspolitiken 2018-2022?

– Oavsett vem som är finansminister 2018-2022 så blir det sannolikt en mer besvärlig cykel än den här mandatperioden. Den starka konjunkturen i Sverige, i vår nära omvärld och extremt låga räntor har varit ett stöd för regeringens finanspolitik under mandatperioden.

– Nästa mandatperiod kan vi kan räkna med samhällsekonomisk avmattning, en normalisering av penningpolitiken och att demografin sätter press på ökade offentliga utgifter. Dessutom kommer omkring 140 000 nyanlända som sökte asyl i Sverige 2015-2016 ut på vår bo- och arbetsmarknad. 

Vilka datum framåt blir viktiga för fortsättningen och i utfallet i den svenska valrörelsen?

– Under veckorna som återstår av april kommer oppositionspartierna att presentera sina skuggbudgetar. 1 maj är ett viktigt datum för Socialdemokraterna och Moderaterna samlar sin styrkor vid ett stort ”Sverigemöte” i Göteborg den 12 maj. Onsdagen den 7 juni röstar riksdagens om regeringens förslag till vinstbegränsningar. Den 13 juni är det riksdagens sista partiledardebatt och den 1 juli startar den så kallade Almedalsveckan i Visby.

 – Men de riktigt stora aviseringarna av valreformer och skattebesked kommer säkert efter sommaren när svenska folket är tillbaka från semester och vi är närmare valdagen den 9 september.

Carnegie Private Banking bevakar under valåret skattebesked och sakfrågor som påverkar investeringsmiljön för privata investerarare. Till frukost den 17 april presenterar Henrik von Sydow sin analys ”Svenska valet för privata investerare” för kunder i Stockholm och onsdagen den 25 april presenteras samma analys för kunder i Göteborg.