Startups i portföljen

Investeringar i startups är ofta spännande och speglar investerarens intresse och bakgrund. Men hur passar de in i en total förmögenhetsportfölj? Nedan svarar Brian Cordischi, strategi- och investeringschef på Carnegie Private Banking.


Hur stor andel av min förmögenhet kan jag placera i onoterade tillgångar?
Hur många startups bör jag ha i portföljen för att sprida risken?
Hur ska man tänka kring utspädning?
Hur hjälper Carnegie Private Banking sina kunder med investeringar i onoterade aktier?

Hur stor andel av min förmögenhet är rimligt att placera i onoterade tillgångar?

– Det beror på dina unika förutsättningar. Den avgörande faktorn är ofta hur mycket kapital du har råd att lås in under en längre period. För private equity-fonder får man räkna med en placeringshorisont på 10-12 år, vad gäller startups är det omöjligt att säga något generellt, men det handlar i regel om många år. Bakgrunden är förstås att onoterade investeringar i regel är illikvidia – de går inte att köpa och sälja som aktier på en börs.

– Men har man råd kan man med fördel placera en stor andel i onoterat, då dessa investeringar ofta har en överlägsen riskjusterad avkastning – bland annat på grund av just illikviditeten. Till exempel investerar de amerikanska universiteten Yale eller Princeton mer än hälften av sitt kapital i onoterat av olika slag – som fastigheter och private equity, däribland sådd-investeringar. Dessa institutioner har en oändlig placeringshorisont och klarar årets budget genom utdelningar på aktie- och räntedelen av portföljen.

Om jag investerar i startups – hur många bolag bör jag ha i portföljen för att sprida risken?

– Jämför med att bygga upp en väldiversifierad portfölj av noterade aktier! Det krävs ofta 15-20 svenska storbolag för att få en bra riskspridning. Man kan ju lätt argumentera för att startups är ännu mer riskfyllda, så det behövs sannolikt ännu fler bolag för att ta ner den bolagsspecifika risken till en rimlig nivå.  Att hitta och följa så många onoterade bolag är förstås tidsödande, men det kan krävas om du placerar en större andel, säg 20 procent, av din förmögenhet i startups.

– Har du däremot en ansats där du ser startup-investeringar som en lottsedel eller köpoption är läget annorlunda. Du går då in med en mycket mindre andel av ditt kapital i ett bolag, säg 0,1 procent, och behöver inte tänka på riskspridning på samma sätt.

Hur ska man tänka kring utspädning?

– Investerar du i en tidig fas ska du vara medveten om att bolaget sannolikt kommer att behöva kalla på mer kapital från ägarna. Du behöver ju inte delta i dessa nyemissioner, men då blir du utspädd och får en mindre andel av bolaget. Det kan vara svårt att planera för utspädning, men som investerare ska man ta höjd för det och vara medveten om att det ofta händer.

Hur hjälper Carnegie Private Banking sina kunder med investeringar i onoterade aktier?

– Vårt sätt att göra dessa investeringar på ett robust sätt har varit att erbjuda placering i private equity-bolaget EQT:s olika fonder. Senast förra året fanns möjlighet att gå in i EQT Ventures, som köper onoterade tech-bolag och startups globalt. 

 

Vill du diskutera din situation?

Inled en dialog med oss om du vill veta hur du ska vikta din portfölj. 

Prata med oss här 

 

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts