Så gick börsen i sommar

Precis tillbaka från semestern? Medan du legat i hängmattan har börsen gått riktigt starkt. Brian Cordischi, strategi- och investeringschef på Carnegie Private Banking, förklarar varför.
"Vi befinner oss fortfarande i en stockpicking-miljö."   

Den strålande sommarsolen ser ut att smittat av sig på börshumöret. Sedan den 1 juni är Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index upp mer än 4 procent. Även USA och Japan har utvecklats positivt i sommar, medan Europa är ungefär oförändrat.

– Det som främst drivit är en solid rapportsäsong och minskad handelsfriktion mellan USA och Europa, säger Brian Cordischi, strategi- och investeringschef på Carnegie Private Banking.

Beskriv rapportsäsongen!

– Överlag var den bra med starka rapporter från verkstadsbolagen och solida rapporter från bankerna här i Sverige. Marknadsreaktionerna var också positiva. I USA levererade bolagen ett vinstlyft på 25 procent mot förväntat 20 procent, så det var väldigt starkt, medan Europa var mer i linje med förväntan.

– Samtidigt blev det tydligt att vi fortfarande befinner oss i en stockpicking-miljö: Medan 35 bolag på Stockholmbörsen uppreviderade sina vinstestimat för 2018 med mer än 2 procent, nedreviderade 31 bolag vinstestimaten med mer än 2 procent.

Vilka är de främsta orosmolnen?

– Kina är under enorm press och har backat 5-10 procent under sommaren. Ekonomin saktar in och handelssituationen med USA är inte bra. Trump kom i början av augusti med hot om 25 procents tull i stället för 10 procent på varor för 200 miljarder dollar, och Kina har svarat med hot om motåtgärder. Trump har också tweetat aggressivt. Detta är helt klart triggat av mellanårsvalen i USA i november.

Är den kinesiska markanden köpvärd efter nedgången?  

– Man måste vara försiktig, men visst kommer det att finnas bra stockpicking-möjligheter där. Kina är en stor och växande marknad som jag tror många svenska investerare är underviktade mot.

Hur är status i handelskonflikterna mellan USA och Europa?

– En utvidgad konflikt ser ut att ha undvikits, i alla fall på kort sikt. I slutet av juli möttes Trump och EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker och gjorde ett intressant gemensamt uttalande om att man ska arbeta för fri handel utan tullar och avgifter, på andra varor än bilar. Men det kom egentligen inget konkret, så vi får se. 

Hur är läget på USA-börsen?

– Trenden fortsätter att USA överträffar resten av världen efter rapportsäsongen. Återköpsprogrammen i de amerikanska bolagen ger ett starkt stöd till marknaden och det kan öka ännu mer. Delvis beror återköpen på skattereformen i USA och delvis på att företagen har stora kassor och inte ser investeringsmöjligheter.  Denna ”buy back-maskin” är främst positiv för tech- och finanssektorerna.