SSAB – attraktiv värdering med cyklisk uppsida

SSAB är ett högspecialiserat stålföretag med produktion i Sverige, Finland och USA som sammantaget har en årlig produktionskapacitet av stål på nästan 9 miljoner ton. Bolaget är ett av Stockholmsbörsens exporttunga bolag och därmed en utpräglad cyklisk aktie med tillhörande volatilitet. Aktien utvecklades svagt under 2018 och drogs i höstas ner i den allmänna pessimismen kring en sämre konjunktur, inte minst i Europa och inom fordonsindustrin, som är en viktig kundkategori för bolaget. I år har aktien klättrat drygt 20 procent, inkluderat utdelningen.

Vändningen i aktiekursen kom – utöver från den ökade riskaptiten på börsen - i bokslutet som var mycket bättre än väntat med signaler om en fortsatt stark marknad i första kvartalet i Nordamerika och för affärsområdet specialstål. Samtidigt pekade bolaget på en potentiellt mjukare efterfrågan i Europa, som utgjorde en dryg tredjedel av SSABs omsättning och knappt hälften av rörelseresultatet under 2018.

Det senaste året har handelskrig och tullar skapat en hel del oro och ofta överdrivna rörelser på aktiemarknaden. Kortsiktigt kan man dock konstatera att det har varit positivt för SSAB som har gynnats av de tullar som USA införde på import av stål förra året. Det har stängt ute lågprisaktörer, primärt kinesiska, och ökat efterfrågan på inhemskt stål, vilket i sin tur lett till höjda marknadspriser på grovplåt.

Av det som SSAB säljer i USA tillverkas över 90 procent lokalt. Det är anledningen till att omsättningen rusade med 32 procent i Nordamerika under 2018 samtidigt som resultatet ökade kraftigt.  Enligt Carnegie Analys fortsätter affärsområdet Americas att utvecklas starkt även under 2019 med hög tillväxt och förbättrad rörelsemarginal. Faktum är att affärsområdet Americas, enligt Carnegie Analys, nu tar klivet fram som det största affärsområdet, sett till rörelseresultat.

SSAB – attraktivt värderering med cyklisk uppsida (Köp, riktkurs 48 SEK i A-aktien)

  • Carnegie Analys bedömer att den starka utvecklingen fortsätter i Nordamerika liksom inom Specialstål i början av 2019 och därmed kompenserar för en svagare efterfrågebild i Europa
  • Stålpriserna i USA förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå vilket bidrar till vinsttillväxten i första kvartalet
  • Inom affärsområde Specialstål kan SSAB fortsätta växa relativt snabbt 2019 och med goda möjligheter att höja priserna samt skörda effektiviseringsvinster
  • Sammantaget fortsätter vinsttillväxten under 2019 och 2020, vilket värderas historiskt lågt av börsen i nuläget
  • På vår riktkurs 48 SEK för A-aktien, motsvarande drygt 30 procent uppsida, värderas aktien till ett justerat p/e-tal kring 9 och ev/ebitda ca 5 (rörelsens skuldfria värde i relation till rörelseresultatet före av- och nedskrivningar)
  • Värderingen är attraktiv, särskilt givet den snabbt sjunkande skuldsättningen. Det innebär goda förutsättningar för hög direktavkastning de närmaste åren, i storleksordningen 6 procent
  • En stark balansräkning är också ett plus för att dels hantera en sämre konjunktur men även kunna vara aktiv i den pågående konsolideringen, inte minst vid avyttringar som tvingas fram av konkurrensskäl
  • Värderingen tar även höjd för en svag utveckling i Europa, där vi med nuvarande prognoser förväntar oss att rörelseresultatet faller med drygt 40 procent under 2019
  • Carnegie Analys rekommenderar Köp med riktkursen 48 SEK

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 9 april kl. 08:42.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.