Hitta aktiecase inom Small Cap

Small Cap-sektorn har utvecklats bättre än Large Cap-sektorn på börsen i år. Vi ser fortsatt goda utsikter för vinsttillväxt inom Small Cap, såväl på kort som lång sikt. En överlägsen historisk vinsttillväxt, fortsatt M&A och en mer attraktiv bolagsmix motiverar en P/E-talspremie för Small Cap jämfört med Large Cap. Carnegie har en utvald lista med våra bästa idéer inom Small Cap-sektorn.

Efter en svag avslutning på 2018 har den svenska Small Cap-sektorn rusat fram under 2019. Carnegies Small Cap-index (CSRX) har stigit cirka 25 procent under 2019, vilket är 5 procentenheter bättre än de bredare indexen. En stor anledning till framfarten för CSRX är den starka utvecklingen i fastighetssektorn, som utgör drygt 20 procent av CSRX. Fastighetsbolagen har gynnats av ränteraset och storbolagsindex tyngts av raset i storbankerna.

Rimlig värdering av Small Cap-sektorn

Small Cap-bolagen värderas i nuläget till P/E 17x på 12-månaders framåtblickande vinstestimat, vilket är tre enheter högre jämfört med 2018 men i linje med medianvärderingen de senaste fem åren. Årets multipelexpansion är en kombination av högre börskurser och nedjusterade vinstestimat. Small Cap-premien, det vill säga P/E-talet för Small Cap relativt Large Cap, är i nuläget 8 procent jämfört med noll procent under 2018.

Fortsatt goda utsikter för vinsttillväxt

Vi förväntar oss en fortsatt solid vinsttillväxt för Small Cap-sektorn. Vinstutsikterna för 2018-2020 nådde dock en topp redan i augusti 2018 och trenden för prognosrevideringarna har fortsatt ned sedan dess. Carnegie Analys senaste småbolagsbarometer signalerar en  försvagning under tredje kvartalet. I nuläget förväntar vi en vinsttillväxt inom Small Cap (exkluderat bank- och fastighetssektorn) på 9 procent för 2019 och 15 procent för 2020. Motsvarande siffror för Large Cap-sektorn är 12 respektive 7 procent.

Small Cap-sektorn långsiktigt attraktiv

Även om vinsttillväxten och vinstrevideringstrenden talar mer för Large Cap-sektorn på kort sikt, står vi fast vid vår bedömning att Small Cap-sektorn motiverar en P/E-talspremie mellan 10 och 20 procent (jämfört med 8 procent i dag). Premien motiveras av en överlägsen historisk vinsttillväxt, fortsatt M&A (ej i prognoser) och en mer attraktiv bolagsmix.

Våra bästa idéer

Carnegie har en ständigt uppdaterad och utvald lista med våra bästa idéer inom Small och Mid Cap-sektorn. Några av de bästa idéerna just nu har vi lyft fram som aktiecase tidigare under året, som till exempel kontanthanteringsbolaget Loomis, läkemedelsbolaget Recipharm och bilservicekedjan Mekonomen.

I Loomis ser vi fortsatt M&A och expansion inom flera nya områden som viktiga nycklar till att de finansiella målen nås 2021. Kombinerat med allt synligare besparingseffekter från åtgärdsprogram i Frankrike och Sverige, kan det lyfta aktien. Recipharm är ett defensivt case med potential att växa vinsten 30 procent de närmaste två åren givet idrifttagandet av ny produktionskapacitet och nya kontrakt. Det bör öka chansen till en uppvärdering på aktiemarknaden. I Mekonomen ser vi en fortsatt resultatåterhämtning som på sikt bör leda till omvärdering. Kostnadsbesparingar och synergier från de senaste förvärven kan överraska positivt liksom ett bud från huvudägaren LKQ (äger 26,5 procent).

Kontakta din rådgivare på Carnegie för att få tillgång till den fullständiga listan.