Småbolag positiva inför årsskiftet

Carnegies index över svenska småbolagssentimentet visar på fortsatt optimism i den färska decembermätningen. Börsen har fortsatt främst drivits av multipelexpansion, så börsen behöver stöd i ljusare framtidsutsikter från bolagen. Mätningen ger således stöd inför årsskiftet.

Ungefär varannan månad genomför Carnegie Analys en undersökning bland svenska småbolags VD:ar eller deras ekonomichefer och frågar hur de ser på framtiden i ett kortsiktigt perspektiv (kommande 3 månader). Frågorna omfattar de tre områdena efterfråga, priser och kostnader och det sammalagda svaret ger en siffra på mellan 0-100 där 50 indikerar en oförändrad situation (precis som amerikanska ISM-index som mäter inköpschefernas framåtblickande syn).

Den helt färska decembersiffran uppgick till 54, vilket visserligen var något under oktobers siffra som var 55, men visar på en fortsatt stabil utveckling. Det är fortsatt kring högsta nivåer sedan Carnegie startade mätningarna i april 2011 och en betydlig förbättring från indexnivåerna runt 40 som vi hade för ett år sedan. Den viktiga efterfrågekomponenten noterade sin högsta nivå sedan april 2011 och kom in på 72, medan pris- och kostnadskomponenterna noterades på fortsatt stabila nivåer. Efterfrågekomponenten bådar således gott för en mer positiv vinstrevideringstrend framöver.

Som vi ser i diagrammet nedan följs Carnegies mätning av småbolagssentimentet (rosa linje, skala vänster) och småbolagsindex (grå linje, skala höger) åt. Generellt mer positiva bolagsledningar bör båda gott inför 2014. Det behövs då börsen fortsatt främst har drivits av multipelexpansion, utan stöd av ökande vinstförväntningar. I förlängningen behöver naturligtvis vinstförväntningarna bli mer positiva för att börsen ska kunna fortsätta sin stigande trend.