Slipp skattetillägg med frivillig rättelse

Från den 5 augusti 2012 har Sverige rätt att få svar på frågor om en viss angiven person har konto i Schweiz. Det nya dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz har således redan trätt i kraft i denna del.

Avtalet påverkar inte rätten att göra en frivillig självrättelse. Frivillig självrättelse kan man givetvis göra även i framtiden, men risken att upptäckas ökar som vi sagt tidigare i takt med att tiden går.

Frivilligheten är nyckelordet vare sig man rättar nu eller senare – så länge rättelsen är frivillig kan man inte straffas för grovt skattebrott. Omvänt, om man blir ertappad, finns fängelse i straffskalan även när den undanhållna skatten är relativt liten.

Kom ihåg att det är den ackumulerade skatten under tio år bakåt i tiden som räknas, så på årsbasis krävs inte mycket. En anmälan kan bli aktuell om den undandragna skatten är minst 10 prisbasbelopp per år (10 prisbasbelopp år 2012 motsvarar 440 000 kr).

Vi har vid åtskilliga tillfällen skrivit om hur låg skatten blir om man rättar. Det stämmer visserligen, men gäller bara om man rättat frivilligt. Då får man betala skatten – efter avdrag för kostnader och källskatter – för de senaste fem åren, punkt slut. Om man däremot inte rättar frivilligt och det i stället blir fråga om grovt skattebrott får man betala skatt för de senaste tio åren. Utöver det tillkommer skattetillägg och risken för andra rättsliga följder.
Vi har länge erbjudit förutsättningslösa möten, även på anonym basis, för att reda ut begreppen och ge råd. Det erbjudandet kvarstår och vi ställer alla våra resurser till förfogande fram till årsskiftet.

VIKTIG INFORMATION