Skottläge för Kanada!

Carnegie Private Banking ser positivt på kanadensiska aktier. Accelererande tillväxt i USA och oljeprisets återhämtning är bara två av många faktorer som just nu talar för världens feme största aktiemarknad – Torontobörsen. Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldssson berättar mer. 

Vill du uppdatera dina kunskaper om rådande investeringsklimat? Intresserad av fler idéer?  

Läs vår nya strategirapport.  

 

Case: Skottläge för kanadensiska aktier

I takt med oljeprisfallet har utländska investerares exponering mot Torontobörsen minskat till en tydlig undervikt, kring 2 procents allokering mot 3,2 procent i jämförelseindex.

Nu är det skottläge för den kanadensiska ekonomin:

  • Den kanadensiska ekonomin är starkt råvaruberoende och har efter några tunga år och ett 2016 av såväl upp- som nedgångar nu börjat återhämta sig efter oljekollapsen.
  • Kanadas ekonomi är starkt sammankopplad med USA:s, som nu accelererar. Ökar USA sin BNP med 1 procentenhet ger det cirka 0,8 procentenheters ökning på Kanadas BNP.
  • Kanada går emot antiglobaliseringstrenden genom att ingå nya frihandelsavtal och underlätta för utländskt ägande. Bland annat har landet kommit överens med EU om det nya Ceta-avtalet, vilket innebär att i princip alla tullar mellan Kanada och EU försvinner.
  • Kanada är världens fjärde största olje- och gasproducent. Oljeprisraset som pågick till och med början av 2016 slog hårt mot landet och dess oljesektor (30 procent av Torontobörsen). I takt med att oljepriset återhämtat sig spås nu en stark intäktsökning i sektorn.
  • Kanadas banker, som utgör den andra stora sektorn på Torontobörsen (cirka 40 procent), gynnas om ränteuppgången i världen fortsätter.

Rekyler till följd av oro kring exempelvis Nafta-avtalets omförhandling ska ses som bra köplägen.


Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts