Rullar vidare mot högre lönsamhet och potentiellt högre värderingsmultiplar

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Kullagertillverkaren SKF har genomfört stora strukturförändringar de senaste fem åren i form av avyttringar, kostnadsbesparingar, förvärv, en tilltagande digitalisering och en gradvis övergång till mer avgiftsbaserade kontrakt. De senaste kvartalen har det cykliska verkstadsbolaget visat en mycket god kostnadskontroll och överraskat med bättre resultat än väntat. SKF är ett bättre bolag idag än vid finanskrisen och står nu inför testet att upprätthålla lönsamheten i en svängig konjunkturmiljö och dessutom etablera lönsamheten på en strukturellt högre nivå än historiskt. På sikt bör det belönas med multipelexpansion. Trots den starka aktiekursåterhämtningen sen kursbotten i mars, handlas aktien med en omotiverat stor rabatt relativt nordisk verkstadssektor, på 30 procent.

Göteborgsbaserade kullagertillverkaren SKF har utvecklats bättre än väntat under coronakrisen. Det initiala kurstappet på drygt 40 procent i pandemins inledningsskede, är nu mer än återhämtat och aktien rör sig på historiskt höga nivåer. En stor anledning är den exceptionella kostnadskontrollen, som lyfte rörelsemarginalen till 13,3 procent i tredje kvartalet, motsvarande två procentenheter bättre än såväl våra prognoser som för samma period föregående år. Det är extra imponerande givet sex kvartal i rad med en negativ organisk tillväxt.

SKF har de senaste fem åren lagt stor vikt vid att strukturera om och anpassa kostnaderna för att bättre kunna parera konjunktursvängningar än historiskt. Bolaget har investerat för att röra sig bort från prispressade segment till att sälja mer specialiserade slutprodukter, för att hålla lönsamheten mer motståndskraftig. Förvärv inom cleantech, artificiell intelligens och programvara ger en indikation om riktningen framåt för SKF. Dessutom försöker bolaget vrida om till en mer avgiftsbaserad affärsmodell och sälja rotation som en tjänst.

De senaste kvartalen har SKF uppvisat en mycket god kostnadskontroll och pågående effektiviseringar talar för att rörelsemarginalen kan fortsätta att förbättras framöver. Det bäddar även för att marginalen kan ta ytterligare ett kliv uppåt när efterfrågan väl tar fart och normaliseras.

Vid kapitalmarknadsdagen i början av november uppdaterade SKF sina finansiella mål. Rörelsemarginalmålet höjdes till 14 procent justerat för jämförelsestörande poster samtidigt som tillväxtmålet justeras till 5 procent per år, inklusive förvärv. Den senaste tolvmånadersperioden uppgår den justerade rörelsemarginalen till 11,5 procent, där andra kvartalet tynger. Vår bedömning är att SKF:s EBITA-marginal landar på 12,2 procent i år och över 14 procent nästa år. 

På kursen 215 SEK värderas aktien på EV/EBITA 10x vår prognos för 2021. Det är i linje med SKF:s tioåriga genomsnitt samt med en rabatt på 30 procent relativt nordisk verkstadssektor. Det är en attraktiv värdering och erbjuder en god omvärderingspotential, om SKF:s lönsamhet etablerar sig över dagens nivå kring  11-12 procent rörelsemarginal de närmaste åren.

SKF är ett bättre bolag idag än vid finanskrisen och står nu inför det verkliga testet att kunna upprätthålla lönsamheten i en svängig konjunkturmiljö och dessutom etablera lönsamheten på en strukturellt högre nivå. På sikt kan det belönas med multipelexpansion. Vi rekommenderar Köp med riktkursen 260 SEK, motsvarande EV/EBITA 11,5x prognosen för 2021 och 15 procent rabatt relativt den nordiska verkstadssektorn.

SKF – Rullar vidare mot högre lönsamhet och potentiellt högre värderingsmultiplar (Köp, riktkurs 260 SEK)

 • Cykliskt bolag som gynnas tidigt när efterfrågan väl tar fart
 • Har genomfört stora strukturförändringar och successivt effektiviserat för att upprätthålla lönsamheten vid konjunktursvängningar
 • Uppvisat en mycket god kostnadskontroll och överraskat med bättre resultat än väntat de senaste kvartalen
 • Bättre motståndskraft bör på sikt premieras i värderingen
 • Värderas i linje med sitt tioåriga genomsnitt samt med en rabatt på 30 procent relativt nordisk verkstadssektor
 • Köp med riktkursen 260 SEK, motsvarande EV/EBITA 11,5x prognosen för 2021 och 15 procent rabatt relativt den nordiska verkstadssektorn

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 28 oktober kl.06:03.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.