Skäller Trump mer än han bits?

Carnegie Private Bankings makroekonom Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver marknaderna:

- Trumps patriotism. Presidentens första tal försökte inkludera alla amerikaner – men inte omvärlden. Stor osäkerhet ger svagare dollar.
- Fed skärper tonen. Rapporter om stigande lönetryck och arbetskraftsbrist. Räntehöjning redan i mars?
- Mer fart i tysk ekonomi. Vi ökar exponeringen i vissa portföljer.

Trump – vad innebär hans patriotism?

  • President Trumps första tal försökte inkludera alla amerikaner – men inte omvärlden. Innehållet var populistiskt: makt åt till folket – inte Washington, värna jobben i USA, bättre infrastruktur och fokus på säkerhet (gränsförsvar så väl som droger och brott).
  • Frågan är om Trump skäller mer än han bits, men all denna osäkerhet syns just nu i en svagare dollar.


 

USA – Fed skärper tonen?

  • Fed:s egen prognos är tre räntehöjningar i år, men marknaden prisar bara in två. Kanske kan Yellen höja redan i mars? Marknaden ser bara 25 procents sannolikhet för detta. 
  • Yellens ton har blivit mer hökaktig. Arbetsmarknaden är nära ett normalläge och i Feds Beige Book rapporteras nu om stigande lönetryck och arbetskraftsbrist. Samtidigt ska Trump skapa fler jobb och begränsa immigrationen… Vi tror att obligationsräntorna är i upptrend.


 

Pundet – fortfarande i riskzonen

  • Storbritannien förväntas inleda sitt utträde ur EU (påbörja Brexit) genom att utlösa Artikel 50 under första kvartalet. Premiärminister Theresa Mays ton är tuff – hellre inget avtal än ett dåligt avtal, uttryckte hon förra veckan.
  • Fokus är nu på den brittiska Högsta domstolens utslag på tisdag om May behöver parlamentets godkännande för att utlösa Artikel 50 samt hennes möte med Trump på fredag. 
  • Pundets styrka riskerar att bli temporär – riskerna och oklarheterna kring Brexit-processen är enorma.


 

Tyskland – mer fart, vi ökar vår exponering

  • Vi har ökat vår exponering mot tyska aktier i vissa av våra portföljer.
  • Tysk ekonomi växer starkt kring 2 procent. Industrin går starkare, både på hemma- och exportmarknaden (se grafen nedan). Draghjälp kommer från både låg arbetslöshet och en svag euro. Tekniskt ser det ut som att DAX kan klättra till topparna från våren 2015, det vill säga 6 procent upp härifrån.

 

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts