Trendseminarium: Investeringar i bättre vattenförsörjning

Den 3 december höll Carnegie Private Banking det digitala seminariet om investeringar i vattenförsörjning.

På scen:
Professor Johan Kuylenstierna, vice ordförande i klimatpolitiska rådet och knuten till Stockholm International Water Institute berättade om vatten som värdefull råvara och utmaningar kopplat till den globala vattenförsörjningen.

Lena Österberg, Carnegies hållbarhets- och aktieanalytiker, kommenterade momentum för ESG-investeringar, risker, möjligheter och hur privata investerare ska bedöma affärsmöjligheter.

Helena Haraldsson, makro- och marknadsstrateg, presenterade konkreta investeringsförslag kopplat till en bättre vattenförsörjning.

Moderator: Henrik von Sydow

Tillgängligt för dig som kund

Inspelningen tillgänglig i Carnegie Online.

Se inspelning här