”Vår sårbarhet för geopolitiska konflikter kommer att öka”

Carl BildtVilka geopolitiska risker står Europa inför? Och hur kommer vi att påverkas av den fjärde industriella revolutionen? Tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt gav nyligen sina svar på dessa frågor under ett seminarium på Carnegie Privatbank. Ta del av hans framförande nedan.