Aktiechefen: Sektorn som går mot en återhämtning

I veckan riktas blickarna mot Riksbankens räntebesked och en flod av småbolagsrapporter. Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, letar börsvinnare bland eftersläntrare som har vinstfallet bakom sig.

Hur tolkar du förra veckans makrodata från USA?
– Fredagens amerikanska jobbstatistik kom in svagare än väntat med färre nya jobb och en arbetslöshetssiffra som var något högre än väntat. Det är en välkommen inbromsning som tar bort lite av osäkerheten kring amerikanska räntesänkningar i höst. Det är tydligt att marknaden har blivit mer osäker kring storlek och tidpunkt för räntesänkningar, men fredagens siffror gav marknaden nytt förtroende för scenariot med mjuklandning i ekonomin i kombination med en eller två räntesänkningar innan året är slut.

Riksbankens räntebesked är veckans makrohöjdpunkt ur svensk synvinkel. Hur tror du Riksbanken agerar?
– Jag tror att vi kommer se en sänkning på onsdag, de flesta förutsättningarna finns på plats. Egentligen är det bara den svåra balansgången kring en svag svensk valuta som skulle kunna tala emot en sänkning. Riksbanken bör sänka nu för att inte riskera att en alltför kraftig inbromsning i svensk ekonomi längre fram.

Det är kortvecka på Stockholmsbörsen. Vad lägger du fokus på i övrigt?
– Det är en relativt nyhetsfattig vecka på makrofronten så fokus kommer bli på veckans småbolagsrapporter. Hittills i rapportperioden så har det varit en klar fördel för större bolag kontra de mindre bolag när det gäller rapporterade resultat. I morgon tisdag rapporterar flera mindre bolag som har haft skakiga börsresor senaste året. Där kommer det vara intressant att se om de lever upp till de relativt lågt ställda förväntningarna och kan locka tillbaka investerare.

Som kund hos oss på Carnegie Private Banking får du alltid råd och omvärldsspaningar från våra experter som hjälper dig att ta bättre investeringsbeslut. Utifrån din unika situation bistår vi med råd och expertis för hela din ekonomi. Klicka här för att läsa mer eller bli kund.

Börsen är upp cirka 6 procent hittills i år. Hur mycket mer uppsida finns till årsskiftet?
– Jag tror att Stockholmsbörsen kan några procent ytterligare fram till årsskiftet och nå tioprocentstrecket för helåret. Desto större potential tror jag dock det finns i de bolag som ligger tidigt i en vinståterhämtningscykel. Börsen har hittills dragits av de indextunga bolagen som knappt märkt en vinstavmattning ännu. Jag tror att den stafettpinnen kommer tas över av de bolag som redan tappat i efterfrågan och vinsttillväxt och nu kommit närmare en vändpunkt när efterfrågan och vinster vänder upp.

Du har lyft fram skogssektorn som intressant. Vad talar för sektorn?
– Skogssektorn står sannolikt inför en tydlig vinståterhämtning de närmaste åren. Vi såg i samband med kvartalsrapporterna att bolagen börjar prata om en förbättrad efterfrågan och stigande priser. De kortsiktiga drivkrafterna är en återhämtning från de riktigt låga vinstnivåer vi såg i fjol där bolagen pressades både av fallande priser, låg efterfrågan och stigande kostnader. Där ser botten ut att vara bakom oss. På längre sikt får sektorn dessutom stöd av strukturella trender inom hållbarhet när exempelvis plast ska ersättas av mer miljövänliga alternativ.

Hur skulle Carnegie förvalta ditt kapital?

Få ett portföljförslag hur vi hade byggt upp vår rådgivning

Läs mer här

Relaterade artiklar