Aktiechefen: ”Skog och fastigheter är intressanta just nu”

Positiva undertoner på Stockholmsbörsen gör läget intressant för privata investerare. David Karlsson, aktiechef på Carnegie Private Banking, menar att både skog och fastigheter är intressanta sektorer för investerare att hålla koll på just nu.

Hur handlas Stockholmsbörsen just nu?

– Trots en relativt hög omsättning de senaste veckorna på Stockholmsbörsen har börsen rört sig marginellt.  Den uppåtgående trenden börjar bli gammal och det finns en osäkerhet i marknaden som håller tillbaka investerare. Dels oro för konjunkturen, dels en oro för eskalerat handelskrig. Trots osäkerheten ser vi samtidigt att det finns en positiv underton på Stockholmsbörsen på kort sikt menar David Karlsson (på bilden till höger).

Vad är investerarnas fokus just nu?
– Vi befinner oss i den sista fasen på en konjunkturcykel och vi kan förvänta oss att 2019 växer svagare än 2018. Generellt märker vi att investerare ökat andelen defensiva sektorer men den senaste tiden har vi anat en ökad optimism som gör att investerare återbesöker mer cykliska namn som handlat svagt. Bolagsvinsterna växer fint och vi ser fortsatt positiva estimatrevideringar. I den stockpicking-miljö vi befinner oss i är skillnaden stor mellan vinnarna och förlorarna.

Vilka sektorer är extra intressanta?

 – Fastighetssektorn är värd att återbesöka efter de senaste veckornas kursnedgång. Vi gillar bolagen med exponering mot kommersiella fastigheter, dels för de låga vakansgraderna och dels ett begränsat utbud. Sett till projektplaneringen i marknaden kommer inte utbudet öka förrän 2021. Antalet transaktioner har minskat men det beror främst på en brist av köpare snarare än brist på säljare. 

– Vi gillar dessutom skogsbolag då efterfrågan av trävaror är enorm. Vi ser en global trend i en övergång från plastförpackningar till pappersförpackningar som driver på efterfrågan av pappersmassa vilket bidragit till nya toppnivåer på massapriset. Dessutom har den svenska skogsindustrin investerat mycket i innovation och utvecklingen av biomaterial vilket är positivt då tillväxten i huvudsak drivs av en stark efterfrågan på hållbara och förnyelsebara material från skogen. Trots en stark kursutveckling på börsen är skogsaktier intressanta att äga, menar David Karlsson.