Securitas – Bevisad motståndskraft med en attraktiv värdering

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Säkerhetsjätten Securitas har haft ett tufft år på börsen och tappat drygt 30 procent i år. Aktien har relativt jämförbara bolag dessutom utvecklats sämre på börsen sedan utbrottet av covid-19-pandemin. Bolaget bör dock enligt vår bedömning påverkas mindre av de ekonomiska biverkningarna från pandemin än ett genomsnittligt bolag. Vinstmultiplarna är bland de lägsta bland nordiska Large Cap-bolag. Aktien är ett intressant defensivt case i osäkra tider.

Första kvartalet utvecklades bättre än väntat för Securitas. Försäljningstillväxten gick dock ned i alla tre affärssegment (Nordamerika, Iberoamerika och Europa) på grund av coronapandemin som började påverka verksamheten i början av mars, och ökande under månaden. Europa påverkades mest av alla tre affärssegment, framförallt inom flygplatssäkerhet, evenemangssäkerhet och installationer inom den elektroniska säkerhetsverksamheten.

Samtidigt har efterfrågan ökat inom andra segment, exempelvis skydd av kritiska verksamheter och leveranskedjor som behövs för att hantera pandemin, bland annat kring sjukhus. Det räcker dock inte fullt ut för att kompensera för nedgången på kort sikt. Liksom för andra bolag består osäkerheten kring pandemin i det korta perspektivet och ett dåligt andra kvartal ligger i prognoserna.

Själva kärnan i Securitas, bevakning, motsvarar 78 procent av omsättningen i kvartalet. Den resterande delen utgörs av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet, som växte med 10 procent i det första kvartalet. Securitas är i en intressant långsiktig förändringsfas där traditionella bevakningsuppdrag i allt större utsträckning utförs via digitala system, vilket stärker rörelsemarginalen på sikt.

Säkerhet- och bevakning är en mogen bransch och växer globalt i princip i takt med BNP-utvecklingen. På utvecklade marknader som USA och Västeuropa ligger tillväxtpotentialen i att erbjuda mer teknikinnehåll som tidigare nämnt. Den starkaste totala tillväxten förväntas på utvecklingsmarknader, med Kina och Indien i täten, och i huvudsak kring bevakningstjänster.

Securitas har en relativt flexibel kostnadsstruktur och har vid tidigare ekonomiska nedgångar uppvisat en god förmåga att upprätthålla lönsamheten. Vid till exempel finanskrisen påverkades inte rörelsemarginalen. Vi förväntar oss därför att marginalerna kommer att återhämta sig snabbare än försäljningen. Ett av Securitas finansiella mål är en årlig genomsnittlig ökning av vinst per aktie om 10 procent per år. Det blir dock svårt att nå i år och vår prognos är att vinst per aktie faller i år med en oförändrad omsättningen jämfört med föregående år.

Vår riktkurs 140 SEK baseras på EV/EBITA 11,5x på vår prognos för 2021. Det är något under femårssnittet. Vi ser dock uppsida i både vinstestimat och – på sikt – värderingsmultiplar om Securitas återhämtar sig snabbare än förväntat. Securitas är i en intressant transformeringsfas där bolaget förflyttar sig i allt högre utsträckning från bevakningsuppdrag till digitala system, med högre marginal och bättre kassaflöden.


Securitas – Bevisad motståndskraft med en attraktiv värdering (Köp, riktkurs 140 SEK)

 • Aktien har relativt jämförbara bolag utvecklats sämre på börsen sedan utbrottet av covid-19-pandemin
 • Bör påverkas mindre av de ekonomiska biverkningarna från pandemin än ett genomsnittligt bolag
 • Relativt flexibel kostnadsstruktur och har vid tidigare ekonomiska nedgångar uppvisat en god förmåga att upprätthålla lönsamheten 

 • Vi förväntar oss därför att marginalerna kommer att återhämta sig snabbare än försäljningen

 • Förflyttar sig i allt högre utsträckning från bevakningsuppdrag till digitala system, med högre marginal och bättre kassaflöden

 • Vinstmultiplarna är bland de lägsta bland nordiska Large Cap-bolag 

 • Aktien är ett intressant defensivt case i osäkra tider

 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 140 SEK

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 8 maj kl.06:26.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.