Intressant läge för Schweiziska aktier

Schweiziska aktier är ett av våra två teman i vår senaste strategirapport, ”VÄRLD I OTAKT” och börsen i Zürich har klarat sig klart bättre än Stockholmsbörsen i den senaste tidens marknadsturbulens.

Varför tycker vi att schweiziska aktier är en intressant placering

Vi anser att Schweiz är ett bra komplement till svenska aktier. Zürich-börsen är världens 8:de största börsen i världen och utgör ca 2,6% av ett världsindex – klart större än svenska börsen.

Schweiz är dessutom skyddat från flera av de orosmoln som kan pressa Europa: Som biltullar då landet inte har någon egen bilindustri eller bankoro. Det finns ingen av de Schweiziska bankerna som syns inte på några topplistor över banker med exponering mot i Italien och Turkiet.

Varför är Schweiz ett bra komplement till svenska aktier?

De två stora sektorerna på Zürich-börsen är Hälsovård och Dagligvaror som är två sektorer som är konjunkturokänsliga och därmed defensiva. På Stockholmsbörsen så har vi två tunga sektorer; bank och verkstad, som är mer konjunkturberoende. 

Schweiz har också en historia med en stark och robust franc, medan Riksbanken i Sverige föredrar en svag krona – så även ur den aspekten är schweiziska aktier ett intressant komplement till svenska aktier. De senaste tre året har Schweiziska börsen släpat efter ett globalt världsindex vilket gör läget mer intressant då gapet bör minska i tider av oro. 

För vem passar placeringen?

Placeringen passar den som är mer försiktigt och vill ha ett bra komplement till svenska aktier. Vi är underviktade europeiska aktier men söker gärna ”trygghet i alperna” d.v.s. Schweiz i detta läge.