Familjerätt i coronatider

I oroliga tider får våra jurister extra många frågor, särskilt inom familjerätt. Susanne Forsman och Sara Zad, ger här svar på vanliga frågor som kommer in till Carnegie Private Banking.

Är det något särskilt vi ska tänka på just nu om jag skulle bli allvarligt sjuk eller avlida?

Egentligen har vi inte några andra råd att ge än de vi normalt sett ger. Det är bra att se över sin familjerättsliga situation och fundera över om du behöver skriva testamente, samboavtal eller något annat.

Det vi just nu tänker på är att det är bra att se över om det kan behövas fullmakter för att kunna få hjälp med både privata och ekonomiska angelägenheter om det skulle bli aktuellt. Finns det fullmakter för någon anhörig på din depå hos Carnegie för att till exempel göra omplaceringar eller betala en faktura från din depå? Detta är kanske särskilt aktuellt nu i deklarationstider när det kan bli aktuellt att göra en skatteinbetalning.

Vilka fullmakter kan jag behöva?

För vanliga bankärenden eller värdepappersaffärer behöver du ge någon bankens egen fullmakt. Den är upplagd så att det finns fyra olika nivåer på vad fullmaktshavaren kan få göra, till exempel bara titta på depån genom en insynsfullmakt eller att sälja värdepapper eller ta ut likvida medel. Alla banker brukar ha sina egna fullmakter och de registreras i bankens system så att fullmaktshavaren kan logga in via online eller ringa fullmaktsgivarens rådgivare. Den här typen av fullmakt gäller till dess fullmaktsgivaren återkallar den eller så länge han eller hon själv är i stånd att lämna instruktioner till fullmaktshavaren. Problem kan uppstå om fullmaktsgivaren, vår kund, till exempel skulle bli dement. Då kan det bli svårt för banken att veta om fullmakten ska gälla eller inte.

Vad gör man för att undvika situationen ovan, att det är osäkert om fullmakten gäller eller inte?

Det finns något som heter framtidsfullmakt som kan vara bra att skriva. Den är särskilt till för den situationen att en person någon gång i framtiden inte själv skulle kunna sköta sina personliga eller ekonomiska angelägenheter på grund av exempelvis sjukdom eller demens. Framtidsfullmakt är ett privat alternativ till att förordna en god man. En sådan fullmakt måste skrivas under när den som vill lämna fullmakten fortfarande är vid sina sinnens fulla bruk och den ska bevittnas på särskilt sätt. Ta gärna kontakt med en jurist för att höra mer om hur en sådan fullmakt fungerar och hur den ska upprättas.

En framtidsfullmakt måste visas upp varje gång den ska användas men flera banker har tagit fram en särskild fullmakt som ska kunna registreras där och även vi på Carnegie kommer lansera en sådan inom kort.

Vad händer om/när jag avlider?

Om det skulle hända finns särskilda regler för hur man hanterar ett dödsbo och vem eller vilka som får företräda ett sådant. Detta blir oftast inte helt klarlagt innan en bouppteckning är upprättad och registrerad av Skatteverket och det kan ta tid. Ibland kan tidigare upprättade fullmakter fortsätta gälla även efter dödsfall. Det är huvudregel enligt lag men där har olika banker ibland egna regler.

Kan fullmaktstagaren deklarera med en framtidsfullmakt?

Det ska fungera och fullmakten ska kunna visas upp på förfrågan. Vi vet inte säkert vad Skatteverket kommer kräva eftersom det här med framtidsfullmakt är ganska nytt.

Om du redan nu har en person som hjälper dig med ekonomin, kan du använda tjänsten Anmäla behörig person. Då kan den person du anmält lämna in din preliminära inkomstdeklaration och andra deklarationer. Personen kan också ha koll på ditt skattekonto via tjänsten Skattekonto.

Vad gäller för dödsbon och deklarationsombud?

Om ett dödsbo ska ansöka om deklarationsombud, måste samtliga dödsbodelägare skriva under ansökan.