Ökat riskläge – vi tar ned aktievikten

Oron på världens börser ökar med eskalerande handelskrig, räntehöjningar i USA och pressade tillväxtmarknader. Carnegies förvaltningsteam minskar risken i portföljerna genom att sälja aktier och köpa räntepapper.

Investeringsklimat: Ökat riskläge

Handelskriget eskalerar 

Vi befinner oss i ett handelskrig som kan slå mot bolagens vinster och tillväxten globalt. President Trump vill visa sin handlingskraft och vi räknar därför med att handelskriget kommer att intensifieras, åtminstone fram till USA:s mellanårsval i november.

Efter stål- och aluminiumtullarna mot Europa och Kanada i juni talar Trump om biltullar mot Europa. USA har också beslutat om ytterligare tullar mot Kina som införs i juli och under hösten. EU och Kina har svarat med motåtgärder, vilket fått Trump att öka sitt tullhot markant, särskilt mot Kina. 

Trump vill även begränsa Kinas möjligheter att göra affärer i USA. Kina kan svara likadant och landet lättar nu på penningpolitiken så att valutan försvagas, vilket USA ogillar. Inte bara Trump  skärper tonen. Utrikesminister Mike Pompeo har kallat Kinas regering för rovgirig och handelsministern Wilbur Ross ser ett behov av smärtsamma tullar. Kongressen vill inte backa på sanktioner man gett kinesiska telekombolaget ZTE, vilket Trump vill. Nafta-avtalets framtid är också i fokus.

Räntehöjningstrend i USA och stigande dollar

I USA är vinsterna starka och ekonomin växer över sin potential. Men Fed-chefen Jerome Powell signalerar högre räntor än tidigare. Dollarn stiger när ECB dessutom har en mycket duvaktig ton, trots att man står fast vid beslutet att avsluta sina stimulanser.

Tillväxtmarkander pressas

Stramare penningpolitik i USA pressar tillväxtmarknaderna som nu faller brett. Det gäller även så kallade frontier markets. Nedgången leds av Kina, där det finns oro kring skuldsättningen på börsen och en svagare valuta då konjunktursignalerna varit svagare den senaste tiden. Det är stor risk att trenden med pressade tillväxtmarknader kommer att fortsätta under sommaren.

 

Portföljförändringar

Aktier

Vi sänker aktievikten från normal till undervikt i våra portföljer genom att sälja aktier brett. Vi har köpt optioner på Nasdaq för att fortsätta delta i techrallyt, med begränsa eventuell nedsida. I dagsläget har vi inga stora regionala avvikelser från jämförelseindex i vår utländska aktieportfölj. Vi har dock en temainvestering i Robotics och en exponering mot småbolag i USA som går starkt. Vi har också en långsiktig övervikt mot frontier markets, som dock kan pressas på kort sikt.

Vi behåller en tydlig undervikt mot svenska aktier. Värderingen är hög och vinstutvecklingen övertygar inte. Samtidigt är ekonomin exportberoende och börsen går ofta svagt i tider av hög osäkerhet.

Vi gillar defensiva sektorer som telekomoperatörer och hälsovård. Vi föredrar verkstad framför konsumtionsaktier där Carnegie Analys har en del säljrekommendationer. Denna syn stöds av den senaste konjunkturbarometern som visar stark optimism hos industrin men pessimism bland hushållen. Inom banksektorn är vi selektiva.

Räntebärande och alternativa investeringar

Många ränteplaceringar är dyra, men tillgångsslaget är den allra tryggaste delen av en portfölj. Med ett ökat riskläge går därför en stor del av den minskade aktieexponeringen in i räntebärande investeringar. Vi hittar avkasting i nordiska företagsobligationer och amerikanska bostadsobligationer, och har alltjämt statsobligationer på utvalda tillväxtmarknader. Vi har dock viss övervikt mot tryggare alternativa investeringar då många ränteplaceringar är dyra.