Sänkta förväntningar på vinsttillväxt – råvaror undantaget

Blandande signaler på makrosidan ger ingen entydig konjunkturbild men USA och Kina signalerar i nuläget mer styrka än Europa. Förväntningarna på vinsttillväxten i Sverige och USA för 2019 har fallit under våren vilket ger visst stöd inför stundande rapportsäsong.

Världsindex (mätt i USD) är nu endast 2 procent från toppen i höstas och 4 procent från sin högsta nivå någonsin (all-time-high) i januari 2018. Amerikanska storbolagsindexet S&P500 är endast 1,7 procent från all-time-high och Stockholmsbörsen motsvarande 2 procent (OMX30 2-3,5 procent ifrån). Inklusive utdelningar slog dock Stockholmsbörsen all-time-high förra veckan.

Aktiemarknaden har tagit fasta på att ett handelsavtal mellan USA och Kina rycker närmare, stigande oljepris samt fallande räntor. Att världens centralbanker skjuter fram räntehöjningar har väsentligen bidragit till att bland annat den svenska och amerikanska aktiemarknaden har klättrat mot all-time-high.

Räntemarknaden är betydligt mer pessimistisk och läser å andra sidan in att såväl konjunkturen som centralbankernas stimulanser har toppat. Kombinerat med ett onormalt högt riskläge borde därför en tristare konjunkturutveckling i detta läge vara en risk mot bolagens vinster och mot börshumöret.

USA – lagom stark jobbrapport

På makrosidan har utfallet varit blandat den senaste tiden. Bättre industribarometrar i Kina och USA i början av förra veckan avslutades med en godkänd jobbrapport som visade en måttlig inbromsning i jobbskapandet och utebliven inflationsoro.

Förra veckan fick vi dock ett fall i den amerikanska tjänstebarometern samt svag detaljhandelsdata. Dessutom pekar antalet varsel i företagssektorn uppåt i flera sektorer samtidigt som betalningsproblemen på kreditkort ökar. Att Trump nu vill se räntesänkningar handlar om valet 2020 – ju starkare ekonomi, desto större segerchans.

Europa – svaghet främst i industrin

Europas ekonomi rosar inte aktiemarknaden i nuläget. Euron har försvagats mer än 10 procent mot dollarn sedan slutet av januari (2 procent mot SEK sedan början av mars). Svagheterna är än så länge främst koncentrerade till industrin och exportsektorn. Orderingången till tysk industri är svag; mest på export- men även på hemmamarknaden. Europas tjänstebarometer och detaljhandelsförsäljning steg dock mer än väntat.

Svaga signaler från transportbolag

Från bolagen kommer vissa illavarslande signaler. Det amerikanska logistikbolaget Fedex har vinstvarnat två gånger på mindre än tre månader. Att Fedex signalerar för en svagare global handelstillväxt är illavarslande och har historiskt varit en stark temperaturmätare för världsekonomin. Likaså har tyska fordonskoncernen BMW vinstvarnat för andra gången på kort tid. Flera transportbolag har indikerat viss försiktighet, inte minst danska Möller-Maersk.

Sänkta förväntningar på vinsttillväxt – råvaror undantaget

Globalt sänker analytikerna alltjämt vinstprognoserna i samtliga regioner och de flesta branscher. Undantaget är energisektorn där det stigande oljepriset nu lyfter prognoserna.

Fortsatt relativt hög vinsttillväxt Sverige 2019

Även om alla nya prognoser inte är klara ser Carnegie Analys 10 procent vinsttillväxt i första kvartalet (inklusive positiv kroneffekt) och för hela 2019 väntas vinsterna stiga 8 procent (6 procent för storbolag, 15 procent för småbolag). Notera att vi har sett en del sänkta aktieråd den senaste månaden då aktierna har stigit och nått sina riktkurser.

Vinstfall i USA i första kvartalet

I USA förväntas nu ett vinstfall i första kvartalet på 3 procent och för hela 2019 en vinstökning på 2 procent. Fokus i kommande rapportperiod är på bolagens utsikter och framåtriktade uttalande (guidance) som kan ge indikation om vinstsvackan är kortvarig eller inte. Rapportperioden i USA inleds på fredag.