Så tänker privata investerare i New York

NEW YORK. I onsdags skapade Carnegie Private Banking en mötesplats för nordiska entreprenörer och amerikanska investerare.  Åtta nordiska bolagsägare träffade 100-talet privata investerare, affärsänglar, företrädare för så kallade family offices och ett par mindre PE-bolag. Entreprenörerna fick tillfälle att pitcha sina affärsplaner och söka kapital för globala tillväxtstrategier.  

Paal Kristian Levang från Nornir framför sin pitch för amerikanska investerare i New York.

En av de åtta entreprenörerna var Sofia MayansInficure Bio som utför unika laborativa tester till bolag som utvecklar läkemedel mot fibros (ärrvävnad i organ).

Hon var i New York för att söka 20 miljoner kronor och hitta investerare med kunskap inom affärsutveckling inom life science. Sofia Mayans menar att det är ett utmärkt tillfälle att synas på den amerikanska marknaden som är deras största kundmarknad.

 

Andreas Swahn, vd för och grundare av det Borås-baserade företaget Smartster medverkade också med syftet ta in kapital och kunskap inom digital media, IT och retail. Framförallt vill Smartster förstås snabbt expandera och gå in på fler och större marknader. 

 

Jonas Brandt och Patrik Norinder från det göteborgsbaserade företaget Poseidon var på plats och pratade med investerare om dykning, disruption och potentialen i den globala marknaden för nya innovativa produkter inom dyksporten

 

 

 

”Här finns inget utrymme för otydlighet från den som pitchar”

Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking, var på plats och tog tillsammans med Thomas Flakstad, chef för Carnegies kontor i New York, och Rickard Bush, Carnegies informationschef, värdskapet för mötesplatsen mellan investerarna.

– Amerikanska investerare lägger ett tydligt fokus på exakt vad finansieringen ska användas till och exakt i tid de får avkastningen för sin investering. Här finns inget utrymme för otydlighet från den som pitchar, säger Henrik von Sydow.

– Det ställs också kvalificerade frågor om patent som ofta är en stor fråga vid inträde på amerikanska marknader. För entreprenörer handlar det om att ta ned och för investerare ”döda” eventuella risker kopplade till patent.

– Det är förstås viktigt att visa på potentialen för att snabbt göra affärsmodellen skalbar. Att ha lyckats på nordiska marknader imponerar inte. Amerikanska investerare vill veta om affären snabbt kan äntra den ”riktiga” marknaden som i deras ögon är den amerikanska.

Lyckades entreprenörerna fånga investerarnas intresse?

– Carnegies kontor i New York har noterat  ett stigande intresse i USA både för europeiska aktier och för nordiska bolag. Flera investerare framhöll i samtal att de nordiska bolagen höll ”kvalitet” och ”kaliber”, säger Henrik von Sydow.

Carnegie stängde tillsammans med entreprenörer också Nasdaq i New York – Hur kommer det sig?

– Carnegie agerar ju rådgivare vid börsintroduktioner och har förstås ett bra samarbete med Nasdaq. Upplevelsen och synligheten tjänar symbolisk som inspirerande målbild för de nordiska entreprenörerna. Carnegie Private Banking bistår gärna med råd och stöd under entreprenörernas hela resa, från ax till exit.

Läs även: