Så ger du effektivt gåvor till barnen

Reglerna kring förvaltning av omyndigas tillgångar har ändrats några gånger de senaste åren så att föräldrar fått större möjlighet att själva ta hand om förvaltningen. Carnegies familjejurist Susanne Forsman reder ut begreppen.

FRÅGA: Vi har två barn som snart blir myndiga. Gåvorna från oss och släkten har vuxit till betydande belopp och vi börjar bli oroliga för vad som händer den dag då barnen fyller 18. Kan vi förhindra att de får fri tillgång till sina pengar då? Barnen har inte exakt lika stora tillgångar. Kan vi föra över pengar från det äldre barnet till det yngre?

 

SVAR: Förvaltning av omyndigas tillgångar väcker många frågor. Reglerna har ändrats några gånger de senaste åren så att föräldrar fått större möjlighet att själva ta hand om förvaltningen. Under vissa förutsättningar ska de rapportera till överförmyndaren och i vissa fall kan överförmyndaren spärra de omyndigas tillgångar. Huvudregeln är att föräldrarna själva får disponera över medel på bankkonto medan förvaltning av värdepapper kan kräva överförmyndarens samtycke.

Vi tar den sista frågan först: Nej, det är inte tillåtet att jämna ut barnens förmögenheter genom att ta från det ena barnet och ge till det andra. Det finns ett gåvoförbud i föräldrabalken – det som en gång getts till ett barn kan inte tas ifrån denne även om föräldern själv har gett barnet pengarna. Vill man jämna ut barnens förmögenhetsförhållanden får man i stället ge en extra gåva till det barn som har minst.

Många föräldrar oroar sig över att barnen inte är mogna att hantera sina tillgångar när de fyller 18 år. Det kan ligga något i det, men bäst är nog att försöka förbereda barnen på vad som kommer att hända på myndighetsdagen och kanske förmå dem att låta föräldrarna även i fortsättningen sköta förvaltningen av deras tillgångar med hjälp av fullmakt. Carnegie hjälper gärna till att informera och hitta bra förvaltningsalternativ för de nya vuxna.

Enda sätter att undvika fri tillgång till pengarna på 18-årsdagen är att redan vid gåvotillfället skriftligen ställa villkor om så kallad särskild förvaltning. Det innebär att någon annan än förmyndarna tar hand om förvaltningen – en privatperson som föräldrarna har förtroende för, eller en bank. Då kan givaren också ställa villkor om vad gåvan får användas till och hur länge den särskilda förvaltningen ska fortgå. Med särskild förvaltning kan man överskrida 18-årsdagen och låta förvaltningen gälla tills gåvotagaren uppnått lämplig ålder.

Många föräldrar sparar i dag till barnen på ett konto i sitt eget namn för att undvika krångel med förmyndarskapsreglerna. Ett sådant beslut bör kombineras med andra handlingar, som testamente, för att inte sparmedlen ska gå till någon annan än den som det var tänkt från början.