”Resultatet tar ned en del risker i investeringsmiljön”

Stor dramatik i svenska valet – men vad betyder resultatet för privata investerare? Henrik von Sydow, omvärldsstrateg och tidigare ordförande i riksdagens skatteutskott, reder ut begreppen.

– Visst är det ett komplext valresultat men inte samtidigt inte oväntat – en ny treblockssituation med 40 procent för Alliansen, 40 för de rödgröna partierna och 20 för SD var basscenariot. Det slutgiltiga resultatet ser ut hamna nära den prognosen.  

Vad betyder utfallet för privata investerare?

– Valresultatet ser ut ta ned en del risker i investeringsmiljön. En ny rödgrön regering ser inte valbar ut, vilket sänker sannolikheten för nya kapitalskatter, en bankskatt samt begränsningar av vinster i välfärden. Risken för en Swexit  är fortsatt mycket låg när flankerna (Sd+V) inte växte mer kraftfullt. Den frågeställningen är känslig för utländska investerare.

– Samtidigt får vi sannolikt en utdragen period med politisk osäkerhet – och för detta finns ett pris: Vi blir mer exponerade för andra risker när Sverige saknar en beslutsfähig regering som kan hantera exempelvis ett ökat handelskrig eller förnyad oro på bomarknaden. Det gäller alltså inte bara att få en regering på plats – den ska också ha beslutskapacitet kunna få igenom sin budget.

Vad finns för konsekvenser på kortare sikt?

– Vi kan konstatera att det inte blev ett jordbävningsscenario med  SD som största parti och V på över 10 procent. Därmed uteblir även rubrikrisker i utländsk affärspress och internationella bankers nyhetsbrev – detta kunde ha pressa kronan och drivit viss volatilitet också på börsen.

Vad ska man hålla koll på framåt?

– Vi går mot flera ödesdatum på den politiska scenen: Talmansvalet den 24 september och därefter statsministeromröstning senast 14 dagar efter det. Den 15 november ska regeringen lämna en budgetproposition som riksdagen röstar om i december. Fram till budgetomröstningen ska investerare vara inställda på en period med politisk osäkerhet.