”Fortsatt exponerad mot aktiemarknaden”

Rapportsäsongen har inletts starkt i USA. Även bolagen på den svenska börsen har hittills övertygat enligt David Karlsson, aktiechef på Carnegie Private Banking. Han ser fortsatt potential i aktiemarknaden även om risken för en rekyl har ökat kortsiktigt.

Börsen är tillbaka efter höstens konjunkturoro och börsras. Kursuppgången summeras dryga 20 procent sedan vändningen i december. I USA har halva rapportsäsongen passerat och nästan 80 procent av bolagen som ingår i storbolagsindexet S&P 500 har slagit vinstförväntningarna, enligt Factset.

Kortsiktigt har USA-börserna fått stöd av starkare amerikansk BNP-tillväxt än väntat i det första kvartalet (+3,2 procent) samtidigt som inflationstrycket i den amerikanska ekonomin är lägre än väntat (+0,9 procent). Den amerikanska ekonomin visar i nuläget god tillväxt samtidigt som inflationen är dämpad, vilket är ett idealläge och en kombination som brukar kallas Guldlock-ekonomi på aktiemarknaden.

David Karlsson, aktiechef på Carnegie Private Banking, hur ser det ut på den svenska börsen?

-Den svenska rapportsäsongen har inte kommit riktigt lika långt som i USA men hittills kan man konstatera att det varit bättre än väntat. Såväl omsättning som rörelseresultat har hamnat över våra estimat.

Vad sticker ut i rapportsäsongen?

-Visserligen har kronförsvagningen hjälpt till på topline men de flesta av de cykliska bolagen har skickat bra signaler om en fortsatt god konjunktur och få svaghetstecken. Fordonsrelaterade bolag uppvisar fortsatt svaghet, liksom byggbolagen.

Bland de hittills 75 rapporterande bolag i Carnegie Analys bolagsuniversum har omsättningen ökat med 10,9 procent jämfört med samma period föregående år, vilket är 1,8 procent bättre än Carnegies prognoser före rapportperioden.

Rörelseresultatet för motsvarande bolagsuniversum har överraskat positivt i 70 procent av rapporterna och med i genomsnitt 3,9 procent högre rörelseresultat än förväntat. Det är den största positiva avvikelsen på två år. Det motsvarar en rörelseresultattillväxt på 20 procent i årstakt i första kvartalet jämfört med motsvarande 18 procent i fjärde kvartalet. Största resultatlyften har skett inom sektorerna läkemedel, råvara och industri. Byggbolagen har det fortsatt tungt med fallande vinster liksom sällanköpsbolagen.

Vilka orosmoln ser du framöver?

-Efter den kraftiga börsuppgången har förväntningarna justerats upp och risken för bakslag har ökat. Volatiliteten är dessutom på historiskt låga nivåer. Europeisk industri visar fortsatta svaghetstecken där bland annat det tyska Ifo-indexet nyligen visade den högsta industripessimismen på fem år. Börsen har dessutom diskonterat att ett handelsavtal mellan Kina och USA verkligen presenteras inom en inte alltför avlägsen framtid.

Är det läge att vara mer försiktig?

-Visserligen har risken ökat för en rekyl kortsiktigt och det nuvarande positiva tolkningsföreträdet på börsen kan snabbt förändras. Samtidigt är räntorna på väg ner, ännu lägre än vid årsskiftet, vilket ger fortsatt stöd åt börsen. Precis som tidigare finns det i praktiken få alternativ till aktiemarknaden. Kombinerat med den starka rapportperioden, har aktiemarknaden fått stärkt stöd. Mycket talar för att nuvarande positiva börsklimat kan hålla i sig och vi bedömer att man kan vara fortsatt exponerad mot aktiemarknaden.