Rapportsäsongens första höjdpunkter

Rapportsäsongen har hittills följt de tidigare analyserna om att verkstadsbolagen kommer sätta tonen, den senaste veckan med Sandvik och Atlas Copco. De båda bolagen utvecklas i linje med det allmänna konjunkturläget. Det är en stabilisering men ännu ingen tydlig förbättring enligt Carnegie Private Bankings Sverigeförvaltare Peter Nelson.

Rapportsäsongen är i full gång och den här veckan har tio bolag i OMXS30 visat sina siffror. Enligt Peter Nelson har Ericsson och Swedbanks rapporter stuckit ut. Ericsson rapporterade klart sämre siffror än väntat och aktien föll. Samtidigt låg det i korten då Ericsson historiskt sett är ett notoriskt svårt bolag att analysera.

– På den positiva sidan är Swedbanks rapport, som inte visade på några nya oroligheter i bolaget. Det är goda nyheter. Det kan göra att placerare återigen börjar intressera sig för aktien och banksektorn.

Nästa vecka väntar ABB:s rapport och eventuella nyheter om strukturförändringar är extra intressant. Dessutom rapporterar flera bolag i byggsektorn. Konjunkturen i byggbranschen har under en tid varit lite sämre men kan vara på väg upp igen i år, men 2020 är fortfarande svår att tyda. 

– Jag skulle vilja se att bättre konjunkturutsikter även kan skönjas i bolagen och inte bara på makronivå. Tyvärr har vi inte fått dessa kvitton ännu.

Peter Nelson lyfter fram trion Sandvik, Essity och Astra Zeneca som tre aktier han tror blir särskilt intressanta under 2020. Han menar att Sandviks rapport visar på god tillväxt, att Essity kan vara ett strategiskt klokt alternativ i det osäkra konjunkturläget och att Astra Zeneca har goda framtidsutsikter sett till strukturella trender som en åldrande befolkning.

 

Här kan du lyssna på senaste avsnittet av Omvärldspodden där Peter Nelson medverkar:

Prenumerera på podden:

Itunes, Spotify Acast Soundcloud eller via vårt nyhetsbrev

Viktig information

Detta material är sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank och innehåller ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer. Rekommendationerna och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Investeringsrekommendationerna har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder och senaste analyserna var:

Essity,  23 januari kl. 06:00

Sandvik, 13  januari kl. 18:39

AstraZenica 21 januari 06:19

Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta material är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
Materialet får inte spridas utan tillstånd av Carnegie. Informationen riktar sig uteslutande till Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan, Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna information att själva informera sig om och iaktta dessa regler.
Potentiella intressekonflikter Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.
Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här: Essity, Sandvik, AstraZenica. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra urvalet av investeringsrekommendationerna i detta material har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.  

En ellef flera aktier som nämns återfinns i Carnegie Private Bankings portföljer: Svenska aktier, direktavkatning och AllCap.