Positivt grundscenario för Stockholmsbörsen

Hur går Stockholmsbörsen i höst? Mitt grundscenario är positivt, men risken är relativt stor för att vi först får en kortsiktigt svag utveckling, skriver Carnegie Privatbanks tekniska analytiker Johnny Torssell. 

I april 2015 toppade Stockholmsbörsen (OMXS30) för att därefter, under perioden oktober-februari, falla med en botten den 11 februari på indexnivån 1247. Sedan dess har Stockholmsbörsen utvecklats i en sidlänges rörelse, mellan cirka 1245 och 1430. Frågan är vad detta innebär. Är det en bottenformation – och starten på en ny trend uppåt – vi ser? Eller bara en paus i en fallande trend?

Självklart kan vi aldrig veta med 100 procents sannolikhet vad framtiden har att bjuda, men en signal på att en upptrendsfas har startat ges om indexnivån 1430 passeras med tydlighet. Underskrids däremot 1245 skulle det vara en signal på att en nedtrendsfas fortfarande råder.

Vilket scenario är mest sannolikt? Jag tror att börsen ska upp på lite längre sikt.  Under de senaste sju-åtta månaderna har vi nämligen haft mycket liten spridning i stängningskurserna, det vill säga en volatilitetssammandragning – en period av mycket låg volatilitet. Och sådana volatilitetssammandragningar har historiskt avlöst av perioder av högre volatilitet – och kraftiga kursrörelser. Bryter börsen ut på uppsidan indikerar alltså volatilitetsanalysen att det kan bli en kraftig rörelse. Å andra sidan, om det skulle bryta ut på nedsidan ur konsolideringen, det villl säga under 1245, ökar risken för att vi får en stark rörelse på nedsidan.

Men det kan finnas ett hinder i det kortare perspektivet. Vi vet att hösten brukar vara en stökig period och börsen utvecklas i genomsnitt svagt fram till slutet på september – för att därefter ta fart mot slutet av året. Mitt grundscenario är alltså positivt och en signal för detta ges om 1430 passeras med tydlighet. Risken är dock relativt stor att vi först får en svag utveckling innan den signalen ges.

Till sist några ord om USA som är inne i en stark trend. I juli bröt S&P igenom en 18 månaders sidledes rörelse och noteras sedan dess i upptrend. Kortsiktigt kan index dock vara lite överköpt, med en uppgång 7-8 veckor i rad, och vi borde därför få någon typ av rekyl i närtid.