Positiv grundprognos för globala aktier

Visst har volatiliteten ökat. Men grundprognosen är alltjämt att globala aktiemarknader för en svensk investerare utvecklas positiv, om än måttligt, under 2018. Det framhåller Brian Cordischi, investerings- och strategichef på Carnegie Private Banking. 

I strategirapporten ”Hållbart läge?” i januari noterade Brian Cordischi och hans förvaltningsteam att markandsläget var pressat. Under avsnittet värdering skrev man:

”2018 kan bli en kapplöpning mellan god vinsttillväxt i kölvattnet av den starka globala konjunkturen och risken för lägre P/E-tal då inflation och räntor stiger.”

Sedan dess, vid börtoppen i början av januari, har världsindex fallit över tio procent.

– Nu har värderingen kommit ner. Vi har i dag ett P/E-tal på 15 på världsindex, vilket är ungefär i linje med det tio åriga historiska snittet, med god vinsttillväxt och en miljö med låga räntor, säger Brian Cordischi.

Hans förvaltningsteam håller kvar vid en neutral aktievikt, vilket innebär att man varken förordar mer eller mindre aktier än normalt i en portfölj. Visst finns betydande orosmoln för världsekonomin som skulle kunna slå på företagens vinster, inte minst upptrappade tullhot mellan USA och Kina samt risk för geopolitiska konflikter. Men på makrofronten är det fortfarande bra tillväxt och låg inflation.

Den tekniska analysen ger ju negativa signaler i Stockholm och Europa. Hur tar ni hänsyn till det?

– Teknisk analys är bara en av många faktorer i vår modell för tillgångsallokering. Vi tar också hänsyn till makroekonomiskt klimat, vinstutveckling, ränteutsikter, värdering och risker.

Samtidigt poängterar Brian Cordischi att riskhantering i hög grad är i fokus i förvaltningen – vilket kan ske på många andra sätt än genom att justera ned den totala aktievikten. Det handlar bland annat om att aktivt välja regioner och sektorer samt typ av fond att investera i.  

– Sedan januari underviktar vi svenska aktier i portföljerna till förmån för utländska aktier, vilket har varit lyckosamt. Vi väljer också en hel del aktiva förvaltare i flera regioner – Europa, Japan och frontier markets – och några av dem har lyckats parera marknadsrekylen väldigt bra.

Peka på områden som utvecklas starkare i dagens miljö.

– Tillväxtmarknader har faktiskt klarat sig väldigt bra hittills, trots att de har en stor tech-sektor, och frontier markets likaså. Skälet är nog att många är tidigare i konjunkturuppgången och värderingen är attraktivt låg.

– Småbolagen i USA har också gått bättre då inte på samma sätt drabbas av handelskonflikter, och vi ser samma mönster i Europa.

Vad håller du ögonen på just nu?

– Det blir mycket intressant att se vad vi får för ny information i den amerikanska rapportsäsongen som nu drar igång och hur marknaden reagera på den. 

Tips till investerare?

– Sprid riskerna – det kan inte nog betonas. Kronan blir ofta lite svagare i orostider, och då fungerar diversifiering lite extra bra för svenska investerare. Sett i svenska kronor är utländska investeringar faktiskt på plus i år.