Portföljchefen: Fortsatt bra klimat för aktier

Carnegies diskretionära förvaltningsteam är ute med en ny strategiuppdatering. Peter Nelson, portföljchef hos Carnegie Private Banking, förklarar varför aktier fortsätter att överviktas och lyfter fram intressanta investeringsmöjligheter.

Stockholmsbörsen har stigit med drygt 30 procent sedan botten i höstas. Hur ligger ni positionerade?
– Vi har överviktat aktier, både svenska och globala, sedan början av november i fjol då vi såg en bra makromiljö för aktier. Perioden från den sista räntehöjningen från Federal Reserve till den första sänkningen brukar vara en bra period för börsen. I april gjorde vi dock en mindre vinsthemtagning och halverade vår aktieövervikt, bland annat av värderingsskäl. I synnerhet ser USA-börserna dyra ut.

Hur ser du på alternativen – lockar inte räntebärande?
– Inflationen i USA är fortsatt för hög och stigande räntor har tyngt räntebärande placeringar något. Dessutom är kreditspreadarna väldigt nedtryckta, vilket innebär att det inte är helt riskfritt på räntemarknaden heller. Vi tycker fortsatt det är fördel aktier kontra obligationer, även om den relativa attraktiviteten minskat efter börsuppgången.

Vad skulle kunna få er att ändra er syn på börsen?
– I första hand om börsen skulle stiga omotiverat mycket. Vidare är det viktigt att makrostatistiken fortsätter att vara lagom varm för börsen. Blir den för het med höga tillväxtsiffror och en inflation och räntor som drar iväg igen – då skulle vi bli mer försiktiga. Om siffrorna å andra sidan skulle bli för svala, om vi skulle se tecken på en större ekonomisk inbromsning med möjlig recession, då skulle vi också tänka om. Slutligen kan ett överdrivet positivt sentiment bland investerarna vara anledning att bli mer försiktig, men där är vi inte än.

Vilka intressanta case ser ni på aktiemarknaden?
– Vi fortsätter att slå ett slag för småbolagen. De har släpat efter storbolagen, ser attraktiva ut och borde dra till sig mer intresse där vi befinner oss i cykeln. Lägre räntor skulle också gynna småbolagen. Tillväxtmarknaderna som också utvecklats svagt en längre tid ser också långsiktiga intressanta ut. Bland annat syns tecken på en stabilisering i Kina. I båda dessa segment förespråkar vi aktiv förvaltning, bland annat för att undvika en stor andel lågkvalitativa småbolag samt stora statligt kontrollerade bolag på tillväxtmarknaderna.

Som kund hos oss på Carnegie Private Banking får du alltid råd och omvärldsspaningar från våra experter som hjälper dig att ta bättre investeringsbeslut. Utifrån din unika situation bistår vi med råd och expertis för hela din ekonomi. Klicka här för att läsa mer eller bli kund.

I rapporten lyfter ni fram trendföljande fonder som en intressant placering. Varför det?
– Trendföljare försöker identifiera trender på olika finansiella marknader, såsom valutor, råvaror och aktieindex, och ta rygg på dem. Ofta använder de systematiska, datorstyrda modeller. Fördelen är att trendföljarna kan följa trender både uppåt och nedåt, vilket gör att de kan tjäna pengar i alla marknadsklimat. Historiskt har de ofta levererat väldigt väl i samband med stora börsras. Vi ser därför trendföljare som ett bra inslag i en väldiversifierad portfölj – ett slags skydd mot sämre tider.

Hur skyddas portföljen bäst mot geopolitiska risker?
– Vi har under en längre tid lyft fram guld som ett komplement i portföljen och det har fungerat väl. Även olja och energirelaterade aktier kan fylla den funktionen, exempelvis om konflikten i Mellanöstern skulle utvidgas och leda till ett högre oljepris. Mer sofistikerade placerare kan köpa portföljskydd via exempelvis säljoptioner. Ett annat bra alternativ är vår portfölj Alternativa placeringar som är väldigt okorrelerad med både börsen och räntemarknaden.

Hur skulle Carnegie förvalta ditt kapital?

Få ett portföljförslag hur vi hade byggt upp vår rådgivning

Läs mer här

Relaterade artiklar