#Panamaleaks, juridik och etik

Räkna med fler stora skatteläckor. Vad är lagligt? Vad lämpligt? Och vill du läsa om det i tidningen? Henrik von Sydow, omvärldsanalytiker på Carnegie Privatbank, om betydelsen av en holistisk ägarstrategi för entreprenörer och deras familjer. 

De så kallade Panamadokumenten beskrivs som världens största läcka, större än Wikileaks och större än Snowden. 11,5 miljoner dokument och 2,6 terabyte data från advokatfirman Mossack Fonseca i Panama City sätter nu stora stenar i rullning.

Ämnet dominerade samtalen, både på scenen och i kulisserna, när världens mäktigaste finansiella beslutsfattare träffades vid vårens IMF-toppmöte i Washington. Flera nya globala aktörer – Världsbanken, IMF själva – engagerar sig mot skatteflykt, fler stater pressas att ansluta sig till internationella regelverk samtidigt som det sker kapacitetsutbyggnad av nationella myndigheter.

Panamadokumenten förändrar också medborgarnas efterfrågan på önskvärda skattereformer. Frågan om lägre eller högre skattekvot blir underordnad frågan om tuffare tag mot skatteflykt. Väljarnas efterfrågan driver den politiska planeringen, flyttar fram beslut om åtgärder mot skattefusk och avgör vad beslutsfattare och offentliga tjänstemän lägger arbetstimmar på.

Det är ett tecken i tiden att EU:s finansministrar vid Ekofinrådets sammanträdde i maj avhandlade förslag till direktiv som ska motverka skatteflykt bland företag och gemensamma åtgärder mot momsfusk.Dessförinnan, i slutet av april, presenterade finansminister Magdalena Andersson ett tiopunktsprogram mot skatteflykt med bland annat skärpta straff, högre skattetillägg och förstärka resurser till myndigheter.

Med Panamadokumenten förskjuts delvis granskningsfokus från stora företag till förmögna familjer och entreprenörer vars personliga varumärke sätts på spel. Vad är lagligt? Vad är lämpligt? Och tål du att läsa om det i tidningen? Det är svåra frågeställningar, för etik är svårare än juridik att definiera.Vems moral? I vilket land? I vilken tid? När lagen skrevs eller när den tillämpas? Moraluppfattningar är sällan konstanta utan förskjuts och förändras – drivet av journalister, aktivister och den allmänna opinionen. Likväl är det frågor som påverkar risken för rubriker och förstörda rykten.

Efter Panamadokumenten är fler stora skatteläckor att vänta, till följd av ökad transparens och ny teknik som samlar alltmer finansiell information och gör den sökbar. Det avtryck som Panamadokumenten åstadkommit får fler journalister att följa i spåren. Som ”hacktivisterna” själva säger: ”Revolutionen kommer att vara digitaliserad”.

För oss på Carnegie Privatbank är det lika viktigt som för våra kunder att vår rådgivning syftar till att kunderna ska betala rätt skatt utifrån sina förutsättningar. För oss handlar det därför inte bara om att följa lagen utan också om att följa lagens andemening i sitt sammanhang och att vi ger råd som håller över tid. Den skattemiljö vi nu befinner oss i ställer än högre krav än tidigare på en holistisk och omvärldsbaserad ägarstrategi för entreprenörer och deras familjer.