”Affärer anpassar sig till osäkerheten”

Trump, Brexit och ett EU-samarbete i gungning – världen präglas i dag av större osäkerhet än på länge. Alasdair Ross, redaktör för The Economist’s Världen 2017, redogör för mäktiga drivkrafter, och spår samtidigt en positiv utveckling för företagen: ”Affärer anpassar sig.” 

Alasdair Ross, redaktör för specialmagasin Världen 2017, utgivet av The Economist och Di, med Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Henrik von Sydow.

Inte sedan finanskrisen 2007/2008 har världen i så hög grad präglats av osäkerhet. Men till skillnad från då saknas i dag en global samordning och ett ledarskap som kan hantera situationen – och det oroar, menar Alasdair Ross, redaktör för The Economists World, som förra veckan besökte Carnegie Private Banking för en middagsföreläsning.

– Delvis har dagens situation uppstått som en konsekvens av finanskrisen, då tilliten till såväl politiken som det ekonomiska systemet fick sig en rejäl känga. Men finanskrisen fick också reaktionen mot de ojämlika vinsterna av globaliseringen att accelerera, sa han.

På ett övergripande plan har världen vunnit kolossalt på globaliseringen, med minskad fattigdom och ökat välstånd, framhöll Alasdair Ross. Men förlorare är i hög utsträckning koncentrerad till arbetar- och medelklass i västvärlden som exporterat möjligheter till tillväxtländer.

– För den enskilda individen som drabbats eller känner sig hotad spelar det nästan ingen roll hur stor nyttan är på ett aggregerat plan. Därmed har globaliseringens dynamik blivit en inhemsk politisk drivkraft som ändrat spelplanen.

Även den pågående digitaliseringen och automatiseringen förändrar i grunden hur ekonomin fungerar – och påverkar direkt arbetsmarknaden och enskilda individer, framhöll Alasdair Ross. Trots det kopplas dessa faktorer i dagens debatt inte till exempelvis valet av Trump som president i USA eller britternas Brexit.

– Det tror jag är ett stort misstag. Liksom globaliseringen är digitaliseringen en irreversibel process – och det händer nu. Vi pratar inte om någon avlägsen framtid.

Något annat som utmärker dagens klimat är den nya vurmen för nationalstaten. Det innebär att EU, Nato och andra efterkrigsinstitutionerna är under direkt hot – vilket är både farligt och skadligt, anser Alasdair Ross.

– Isolationismen ger oss tillåtelse att ogilla det som finns utanför och de som kommer utifrån. Men det går helt på tvärs mot realiteten med gränslösa affär, teknologisk transformering och ny geopolitisk geografi. Det är oklart för mig hur det här kommer att sluta.

Och vad innebär detta läge för möjligheten att göra affärer?

– Affärer kommer att anpassa sig till skiftande förhållanden, och gå dit avkastningen finns. Innebär Trumps politik att möjligheter finns i Ohio – ja, då tar sig bolagen dit. Det är det som är så fascinerande med det fria företagandet.

På tal om Trump – hur länge sitter han som president i USA?

– Åtta år är min bästa gissning. Det är i alla fall vad jag skulle satsa pengar på.  

JENNY ASKÅKER

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts