Oncopeptides – övertygande data och allt närmare ett marknadsgodkännande

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. 

Bioteknik är en högintressant sektor på börsen. I USA har sektorn genererat en överavkastning de senaste tio åren relativt såväl S&P 500 som läkemedelsbolagen. Även den svenska biotekniksektorn har utvecklats relativt väl, om än inte lika starkt som den amerikanska.

De stora läkemedelsbolagen, även kallade Big Pharma, har genom åren pressats av stora patentutgångar och problem med produktiviteten inom forskning och utveckling (F&U). Generellt sett är stora läkemedelsbolag i första hand bra på att sälja och marknadsföra läkemedel, men inte lika bra på att forska och utveckla nya läkemedel. Det finns en tydlig skalfördel vad gäller försäljning och marknadsföring, men inte inom F&U. Många läkemedelsbolag har därför som strategi att förvärva bioteknikbolag eller licensiera in lovande läkemedelskandidater. Ungefär 40-50 procent av dagens läkemedelspipeline hos Big Pharma är baserat på läkemedelskandidater från biotekniksektorn, jämfört med cirka 10 procent för 20 år sedan.

Globalt växer läkemedelsmarknaden med cirka 6 procent under 2020, där onkologimarknaden (läkemedel för cancer) växer snabbast. För den svenska biotekniksektorn väntar ett viktigt år för tre produkter: Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) besked om Hansa Biopharmas Imlifidase, den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) besked för Camurus Brixadi samt ett villkorat marknadsgodkännande av FDA för Oncopeptides Ygalo.

Risken i biotekniksektorn är hög och kursrörelserna kan bli väldigt stora, inte minst vid presentation av resultat från studier. Vi rekommenderar därför investerare att vara selektiva och anamma ett korgtänk, med flera olika bioteknikaktier. I tidigare aktieutskick har vi lyft fram Camurus, som är en av Carnegie Analys favoriter i sektorn. En annan favorit i sektorn är det tidigare nämnda Oncopeptides. 

Oncopeptides är forskningsbolag som utvecklar cancerläkemedel, särskilt för behandling av blodbaserade cancersjukdomar. Bolagets främsta produktkandidat är Ygalo, med den aktiva substansen melflufen. Oncopeptides är verksamt i en cancernisch med stort behov – refraktärt multipelt myelom (RRMM), som tillhör en av den vanligaste typen av blodcancer.  Idag finns inga botemedel och sjukdomsförloppet är refraktärt, det vill säga patienterna får återfall med tumörtillväxt. Problemet med RRMM är att patienterna till slut utvecklar resistens mot behandlingen och ofta med mycket biverkningar.

Ygalo baseras på en molekyl som är en mer potent och smalare version av läkemedel jämfört med vad som redan används idag. Resultatet från fas II-studien har visat imponerande data. Om några månader lämnas därför en ansökan in till FDA för ett villkorat godkännande baserat på data från fas II-studien HORIZON. Carnegie Analys bedömning är att det är relativt hög sannolikhet att FDA ger ett marknadsgodkännande i USA i slutet av 2020 endast baserat på fas II-data. FDA är betydligt mer benägna att godkänna läkemedel om det finns ett stort behov och där det inte finns alternativ.

Melflufen har beviljats särläkemedelsstatus i både USA och Europa, vilket ger marknadsexklusivitet i sju respektive tio år. Särläkemedelsstatus beviljas för läkemedel som används för att behandla ovanliga sjukdomar, då det är osannolikt att kostnaderna för att utveckla dem skulle täckas av försäljning.

Marknaden är värd cirka 10 miljarder USD och växer tvåsiffrigt. Potentialen är onekligen stor. Oncopeptides befinner sig i sen utvecklingsfas (fas III), vilket drar ned risken något. Totalt sett bedömer vi risken i Oncopeptides som något lägre jämfört med andra bioteknikbolag. Bolaget har utöver tidigare studie även en pågående fas III-studie och ska även starta en till. Det ger flera olika vägar till ett marknadstillstånd. Katalysatorer för aktien under året innefattar besked om när ansökan till FDA lämnas in under våren, resultat från fas III-studie under tredje kvartalet och ett potentiellt godkännande för det villkorade markandsgodkännandet som nämnts tidigare.

Vår bedömning är att första intäkterna genereras under 2021 samt att Oncopeptides når en toppförsäljning på 1,2 miljarder USD, med 50-70 procent sannolikhet för lansering. Det motiverar vår riktkurs 200 SEK och vi rekommenderar Köp. Utöver det är Oncopeptides en tydlig uppköpskandidat. Big Pharma letar ständigt efter nya blockbusters. Ju närmare bolaget är en produktlansering, desto större är sannolikheten för uppköp.

Oncopeptides – övertygande data och allt närmare ett marknadsgodkännande (Köp, riktkurs 200 SEK)

 • Utvecklar cancerläkemedel , särskilt för behandling av blodbaserade cancersjukdomar
 • Produktkandidaten Ygalo mer potent och smalare version av läkemedel jämfört med dagens läkemedel
 • Fas II-studie har visat imponerande data
 • En ansökan lämnas in till FDA under våren om villkorat marknadsgodkännande baserat på fas II-studien, vilket är en katalysator för aktien
 • Marknaden är värd cirka 10 miljarder USD och växer tvåsiffrigt 
 • Bolaget har även pågående fas III-studie (resultat väntas trejde kvartalet 2020) och ska även starta ytterligare studie
 • Oncopeptides är en tydlig uppköpskandidat
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 200 SEK

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 28 augusti kl.14:40.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.