Omvärldspodden #20

Omvärldspodden från Carnegie Private Banking  - Podden för privata investerare.

Henrik von Sydow och Helena Haraldsson, omvärldsstrateger på Carnegie Private Banking, tar upp tre viktiga händelser på 10 minuter.

Dagens tre ämnen: 

►Tyska valet – hur blev marknadsreaktionerna?

►Feds möte – vad fick räntorna att stiga?

►Mer Merkel och Macron – vilka blir eurozonsreformerna?