Omvärldspodden #12 Brexit-special

Henrik von Sydow och Helena Haraldsson, omvärldsstrateger på Carnegie Private Banking tar upp viktiga händelser som påverkar de finansiella marknaderna. Idag djupdyker Omvärldspodden i brexit-processen  med juristen och brexit-professorn Erik Lagerlöf.

Dagens avsnitt: 
- Ett år efter brexit. Vilka är avtrycken i den brittiska ekonomin?
- Förhandlingarna har startat – så ser upplägget ut!
- När får investerare indikationer på den framtida ekonomiska relationen mellan EU och Storbritannien?
- Vilka scenarios ska investerare vara förberedda på?