Ökat fokus på hållbarhet för Securities

Mängden bolag som bevakas växer kontinuerligt både som en konsekvens av Carnegies höga marknadsandel inom börsnoteringar och som ett svar på kundernas ökande efterfrågan på oberoende, välunderrättad och initierad analys.

Trots en global pandemi som ledde till nedstängningar i många länder och dramatiska fall i BNP avslutade inte minst de nordiska börserna året på plus. Det som kännetecknade året var osäkerhet, turbulens och volatilitet samt att många företag stärkte sina balansräkningar genom kapitaltillskott via private placements.

För fjärde året i rad låg Carnegie i topp bland institutionella investerare i Prosperas årliga ranking.

För fjärde året i rad låg Carnegie i topp bland institutionella investerare i Prosperas årliga ranking. Carnegie rankades både som bästa rådgivare totalt och i varje delkategori. Inom ESG-analys rankas Carnegie som nummer ett vilket är en bekräftelse på den långsiktiga satsning som gjorts med att integrera ESG i analysarbetet. Även i Extels och Institutional Investors undersökning är vi nummer ett på nordiska aktier totalt och även i flera delkategorier.

Carnegie bevakar 360 bolag vilket är 93 % av Nordens samlade börsvärde

Carnegie är ledande i Norden på aktiehandel för institutioner och erbjuder den bredaste analyskapaciteten, i synnerhet inom mindre och medelstora företag. Den positionen befästes 2020 och volymerna inom alla segment, aktier, räntor och ECM ökade. Carnegies långsiktiga och målmedvetna satsning på en bred kompetens inom nordisk analys tillsammans med en bred kompetens inom mäkleri gjorde att vi stod redo att möta efterfrågan på tjänster och rådgivning från våra 1000 institutionella kunder och våra private banking-kunder.

Under året fick vi ställa om till ett mer digitalt arbetssätt som förde med sig att vi arbetade mer med att förbättra och utveckla den digitala plattformen. Det i sin tur gjorde att vi bättre kunde knyta ihop Securities verksamhet i alla kontor oavsett geografisk plats.

Ökade intäkter och rörelseresultat

Samarbetet med corporate finance inom börsintroduktioner och andra aktiemarknadsrelaterade transaktioner var intensivt under året och ledde till att Carnegie behöll eller stärkte sina positioner på marknaden. Securities ökade både intäkter och rörelseresultat under året. Carnegie har länge varit dominerande inom blockhandel med aktier i mindre och medelstora företag, och marknadsandelen ökade ytterligare under 2020. Carnegies förmåga att tillhandahålla likviditet även i dessa aktier på en volatil marknad föll särskilt väl ut under 2020.

Totalt bevakar Carnegie drygt 360 bolag. Portföljen av analyserade bolag utgör majoriteten av alla noterade Nordiska Large Cap-bolag och ett mycket stort antal små och medelstora bolag. Analysen är en viktig hörnsten för både institutionella kunder och Private Banking och mängden bolag som bevakas växer kontinuerligt både som en konsekvens av Carnegies höga marknadsandel inom börsnoteringar och som ett svar på kundernas ökande efterfrågan på oberoende, välunderrättad och initierad analys.

ESG – en integrerad del i varje analys

Fokus på ESG och hållbarhet fortsatte att öka 2020 och är idag en integrerad och central del av varje analys. Ett stort arbete har gjorts för att kartlägga nordiska bolag inför EU:s nya taxonomi och under året publicerade Carnegie en taxonomirapport. Resultatet av den analysen visar att flera bolag som marknaden tidigare sett som gröna inte föll lika väl ut och bolag som tidigare inte varit några gröna favoriter plötsligt blev det. Det här är en konsekvens av att taxonomin premierar företag som investerar i den gröna omställningen och gör att företagen får ett högt betyg genom framåtblickande satsningar.

Fokus på ESG och hållbarhet fortsatte att öka 2020 och är idag en integrerad och central del av varje analys

För andra året i rad delade Carnegie ut sitt årliga hållbarhetspris som tar avstamp i de 360 bolag som Carnegies analysteam bevakar. Syftet är att belysa hållbarhetsparametrar som skapar aktieägarvärde och inspirera företag och investerare genom goda exempel. Förstaplatsen i kategorin storbolag gick till finska Neste, bland mindre bolag vann norska Scatec Solar och bästa nykomling blev svenska bostadsutvecklaren K2A.

Under 2020 pågick förberedelser inför ett brittiskt utträde ur EU, Brexit. Bland annat omlokaliserades, tillsvidare, team som arbetar mot olika kontinentaleuropeiska marknader från London till Köpenhamn. Exakt hur Brexit påverkar Securities verksamhet kommer att klarna när praxis och detaljer kring utträdet faller på plats under 2021, men vår bedömning är att effekten för Carnegie blir begränsad. I Norge fick marknadsplatsen Merkur, som drivs av Oslobörsen/Euronext, upp farten med ett stort antal nya noteringar och öka aktivitet. Marknadsvärdet på Merkur passerade också milstolpen 100 miljarder norska kronor. Carnegie har tagit en stor del av både noteringar och handel på Merkur tack vare sitt institutionella nätverk och sin analyskapacitet.

Henric Falkenberg, Head of Securites

Det har varit hög aktivitet på börsen, hur påverkar det analysen?

Vi har redan den bredaste analysen och antalet bolag vi bevakar ökar hela tiden, inte minst eftersom vid varje börsnotering vi är rådgivare vid så tillkommer ett nytt bolag som vi fortsätter att följa. Andelen små- och medelstora bolag på marknaden ökar också och där har vi marknadens i särklass starkaste bevakning.

 Det pågår en debatt i Europa om kortare öppettider på börserna. Hur skulle det påverka Securities?

Så länge alla har samma spelplan och förutsättningar så kan det finnas positiva aspekter. Det har ju visat sig att likviditeten i stora bolag ofta är koncentrerad till öppning och stängning. Kortare öppettider kan säkert också leda till att det skulle kunna bli lättare att kombinera familj med arbete även i vår bransch.